Femörefortet - Det hemliga Femöre 1962-2003


Det hemliga Femöre 1962-2003


Femörehuvud var från år 1962 fram till år 2003 ett område med vissa militära restriktioner för allmänhetens tillträde. Restriktionerna var fotograferingsförbud mm vid de militära installationerna, samt tillträdesförbud vid krigsförbandsövningar och liknande samt vid byggandet av anläggningarna. Det var under den tidsperioden som Femörefortet var ett topphemligt kustartilleribatteri med det militära täcknamnet Batteri OD.

Sedan år 2000 är Femörehuvud skyddat av de regler som gäller för Natura 2000 och ingår i det år 2007 bildade kommunala naturreservatet Femöre.

Femörefortets militära historia 1962-2003 finns beskriven i Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen nr 9.

 
   Så här såg det ut vid Femörebatteriets radar 2002-08-18


Originaltexten på väderskyddet för Femörebatteriets radar lyder: VARNING - Drag ur säkerhetsproppen vid vistelse innanför räcket!


Originalskylt vid masten bakom radarn


Bruna stugan vid Femörebatteriet


Strålkastargaraget vid Femörebatteriet


Mobiliseringsförrådet vid Femörebatteriet


Mätstationstornet (RKPL - Reservkommandoplatsen)
vid Femörebatteriet innehöll från 1975 en laseravståndsmätare som reserv för radarn, dessförinnan fanns en optisk avståndsmätare m/13 i tornet


Femörebatteriets 1:a pjäs i ursprungligt utförande, dvs innan plasthuvarna monterades i början av 1970-talet


Femörebatteriets 2:a pjäs - så här såg kanonerna ut från början av 1970-talet, innan dess var de dolda under små hus av korrugerad plåt


Femörebatteriets 3:e pjäs i fredstäckning, sk krokodilnäsa

Femörebatteriets 1:a pjäs 2002-08-16


Femörebatteriets 1:a pjäs 2002-08-16


Femörebatteriets 1:a pjäs 2002-08-16


Femörebatteriets 1:a pjäs riktad ut mot havet 2002-08-16


Femörebatteriets 2:a pjäs


Femörebatteriets 3:e pjäs


Två speciella skyddsrum av typ SK10 byggdes för markförsvararna under vintern 1989-90


Den västra av de två ingångarna till det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Den östra av de två ingångarna till det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Den västra av de två ingångarna till det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Den östra av de två ingångarna till det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Ett av de många närförsvarsvärn som byggdes vintern 1989-90 runt
Femörebatteriet


Ytterligare ett av de många närförsvarsvärn som byggdes vintern 1989-90 runt Femörebatteriet


Ytterligare ett av de många närförsvarsvärn som byggdes vintern 1989-90 runt Femörebatteriet


Ytterligare ett av de många närförsvarsvärn som byggdes vintern 1989-90 runt FemörebatterietSkylt från en av de stora krigsförbandsövningarna med Femörefortet, dvs dåvarande Batteri ODDenna skylt från Femörebatteriets krigsförbandsövning 1971 finns bevarad i FemörefortetFörbjudet fotoobjekt före 2003!


Femörefortets vykortKylskåpsmagnet (5,8x4 cm) i form av en förbudsskylt från kalla kriget säljs i Femörefortet

 


 

 
 


Copyright Föreningen Femörefortet ©