Femörefortet - Nyheter

   
Femörefortet Bråvikens lås - en unik bok om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret med ett stort antal bilder, ritningar och kartor
Säljs i Femörefortet - även via postorder
Boken säljs också på biblioteket i Oxelösund
  Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser
Säljs i Femörefortet - även via postorder
  Totalförsvaret i Västerbotten under kalla kriget - Det civila försvaret, arméförband, kustförsvar och krigsflygbaser
 -
en unik bok om det svenska totalförsvaret och som bygger på tidigare hemligstämplat material med många helt unika bilder och kartor
Säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken Spionjägaren - Bland agenter, terrorister och affärer - Olof Frånstedt var under 60- och 70-talet chef för Sveriges kontraspionage - säljs i Femörefortet - även via postorder  2017-04-12Nyhet: Boken Stockholms kustartilleriförsvar 1914-2000 - en guide till det fasta sjöfrontsartilleriet i Stockholms skärgård - behandlar samtliga 80 batterier med fler än 1000 fotografier, kartor och illustrationer, många hemligstämplade tills helt nyligen - säljs i Femörefortet - även via postorder  2017-03-05


Nyhet: Boken Med J21 mot Pampusrännan - en spännande fiktion om Jagaren Södermanland och Femörefortet som utspelar sig 1973 - säljs i Femörefortet - även via postorder  2017-03-05


Nyhet: Boken Kalla kriget - Planerna som aldrig blev av 1945-1991 - säljs i Femörefortet - även via postorder  2017-02-25Nyhet: Sportlovsöppet i Femörefortet  2017-02-21 och 2017-02-23


Nyhet: Utställningen i Femörefortet är omdisponerad och delvis utökad  2017-02-01


Nyhet: Utställningen i Femörefortet är omdisponerad och delvis utökad  2017-02-01


Nyhet: Boken Med last genom luften - Svenskt transportflyg under kalla kriget - en bok som i huvudsak bygger på tidigare hemligstämplat material i civila och militära arkiv - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-12-09


Nyhet: Nytillskott till Femörefortets utställning  2016-11-28


Nyhet: Boken Kustflottan - de svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet - säljs i Femörefortet - även via postorder - men inte i öppna handeln  2016-11-22


Nyhet: Göran mönstrar årets nya rekryter i Femörefortet  2016-11-18


Nyhet: Ett ubåtsnät från kalla krigets ubåtsjakter i de svenska skärgårdarna är nu på plats i Femörefortet  2016-11-18


Nyhet: Nu är nya skylten vid Stavsjö Krog & Kafé på plats  2016-11-07Nyhet: Extra öppet i Femörefortet under höstlovet v44  2016-10-14


Nyhet: På sådana här vagnar transporterades ammunitionen ut till de 3 kanonerna i berget i Femörefortet  2016-10-14Nyhet: Boken 91:an kokbok 3 - Mat till vardags - innehåller ett 30-tal recept på svenska vardagsrätter - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-10-12


Nyhet: Boken Spetsnaz - Den sanna historien om de ryska specialstyrkorna - säljs i Femörefortet - även via postorder - men inte i öppna handeln  2016-10-02


Nyhet: Boken Ofredens hav - Östersjön 1939-1992 - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-10-02


Nyhet: Femörefortets nya Brandlarmcentral är delvis finansierad med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2016-09-12


Nyhet: Boken Medborgare i vapen - Värnplikten i Sverige under två sekel - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-31


Nyhet: Boken Kim Philby - Mästerspionen - säljs i Femörefortet - även via postorder - men inte i öppna handeln  2016-08-31Nyhet: Boken Skånelinjen - Det skånska kustförsvaret under andra världskriget -  Skånelinjen var för övrigt till stora delar i bruk också under det kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-30 - Slutsåld!


Nyhet: Boken 91:an Kokbok - Det bästa av svensk husmanskost - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-17 - Slutsåld!


Nyhet: Boken 91:an Kokbok - Det bästa av svensk husmanskost - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-17
- Slutsåld!


Nyhet: Boken Svenskt flyg under kalla kriget är en mycket spännande bok som beskriver de topphemliga krigsplanerna för flygvapnet och vad som egentligen hände bakom kulisserna och innehåller ett stort antal unika bilder och kartor - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-12


Nyhet: Femörefortets keps - säljs i Femörefortet  2016-08-11


Nyhet: Flygplan och helikopter i plast (9 cm) - säljs i Femörefortet  2016-08-11


Nyhet: Boken
Flexibilitet eller rigiditet? - Vittnesseminarium operationer - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-11


Nyhet: Boken 15,5 cm haub 77 - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-11


Nyhet: Boken 15,5 cm haubits F - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-11


Nyhet: Faktasida om boken Totalförsvaret i Västerbotten under kalla kriget - Det civila försvaret, arméförband, kustförsvar och krigsflygbaser - en mycket intressant bok om det svenska totalförsvaret och som bygger på tidigare hemligstämplat material med många helt unika bilder och kartor - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-10


Nyhet: Boken Det "kalla kriget" - Några reflexioner - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-06


Nyhet: Boken Från Gylfe till Smyge - Örlogsflottan under två sekel - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-06


Nyhet: Boken Om luftkriget - Från luftballonger till systemflygplan - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-08-06


Nyhet: Boken Svenska atomvapen - utvecklingen av svenska taktiska kärnvapen och vapenbärare under kalla kriget - beskriver det topphemliga svenska kärnvapenprogrammet från början till slut - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2016-06-25


Nyhet: Föreningen Femörefortet har fått bidrag till en ny brandlarmcentral från Riksantikvarieämbetet  2016-06-07


Nyhet: Boken Den hemliga svenska krigsplanen - För första gången avslöjas nu den hemliga svenska krigsplanen från kalla kriget i sin helhet - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-05-26


Nyhet: Boken Den hemliga svenska krigsplanen - För första gången avslöjas nu den hemliga svenska krigsplanen från kalla kriget i sin helhet - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-05-26


Nyhet: Boken Om svensk underrättelsetjänst - Beskriver den svenska underrättelsetjänsten från kalla kriget till nutid - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-05-26


Nyhet: Boken Om svensk underrättelsetjänst - Beskriver den svenska underrättelsetjänsten från kalla kriget till nutid - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-05-26


Nyhet: Ubåt i metall (13 cm) som också är en pennvässare  2016-05-11


Nyhet:
Örlogsfartyg i metall (12 cm) som också är en pennvässare  2016-05-11


Nyhet: Boken Femörefortet Bråvikens lås säljs nu också på Oxelösunds Bibliotek/Turistbyrå vid Järntorget i Oxelösund  2016-03-21


Nyhet: Boken 100 år av försvar i väst - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-03-13 - Slutsåld!


Nyhet: Boken Svenska flaggans historia - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-03-02


Nyhet: Så har den efterlängtade boken om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret äntligen kommit! - Boken heter Femörefortet Bråvikens lås och presenteras av författaren Lars Dahlbom på Föreningen Femörefortets årsmöte 2016-03-13 - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-02-26


Nyhet: Så har den efterlängtade boken om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret äntligen kommit! - Boken heter Femörefortet Bråvikens lås och presenteras av författaren Lars Dahlbom på Föreningen Femörefortets årsmöte 2016-03-13 - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-02-26


Nyhet: Boken Svenska Jagare - Fyrtio legendariska fartyg med detaljerade ritningar - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-02-25


Nyhet: Boken Överlevnadshandboken - Överlevnadstekniker för extrema förhållanden - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-02-25Nyhet: Nya antenner i Femörefortets utställning  2016-02-25


Nyhet: En hemsida om Femörefortet och Barnen  2016-02-23


Nyhet: Boken Stridsvagnar och pansarfordon - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-02-17Nyhet: Boken I skuggan av kriget - Svenskt Civilförsvar 1937-1996 - en mycket aktuell bok nu när många svenskar inte vet att Civilförsvaret är avvecklat i sin helhet - säljs i Femörefortet - även via postorder - finns inte att köpa i öppna handeln  2016-02-16


Nyhet: Boken I skuggan av kriget - Svenskt Civilförsvar 1937-1996 - en mycket aktuell bok nu när många svenskar inte vet att Civilförsvaret är avvecklat i sin helhet - säljs i Femörefortet - även via postorder - finns inte att köpa i öppna handeln  2016-02-16


Nyhet: Boken Ryska Eliförband - Spetsnaz, Osnaz, VDV och andra elitstyrkor - en högaktuell bok - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-02-16


Nyhet: Boken Midvintermörker - en spännande fiction om när Sverige anfalls av Ryssland julen 2012 - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-02-13


Nyhet: Boken Midsommargryning - en spännande fiction som är en uppföljare till Midvintermörker och utspelar sig 2023 - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-02-13


Nyhet: Den dolda alliansen - Sveriges hemliga Nato-förbindelser - en spännande och uppmärksammad bok om det svenska dubbelspelet under det kalla kriget (Pocket) - nu utökad med ett nyskrivet kapitel om det nya kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-02-13


Nyhet: Boken Med invasionen i sikte - Det svenska flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966
- säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2016-02-02


Nyhet: Boken Med sikte på Gotland - Rysk militär upprustning, planering och övningar - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder - En högaktuell bok nu när Ryssland övar anfall mot Gotland  2016-02-02


Nyhet: Putin rustar Ryssland - Den ryska björnen vaknar till liv - en faktabok om Rysslands återupprustning - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2016-02-02


Nyhet: Baltikum nästa - så slukar Ryssland sina grannar - en bok om rysk strategi, planläggning och verkställande - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2016-02-02


Nyhet: Boken GRU inifrån - Spetsnaz, förtryck och terror - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2016-02-02Nyhet: Boken I huvudet på Putin - Planer, militära strategier och taktik - säljs i Femörefortet - även på postorder - men ej i öppna handeln  2016-01-26
- Slutsåld!


Nyhet: Boken Si vis pacem - para bellum - Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975 - säljs i Femörefortet - även på postorder  2016-01-26


Nyhet: Boken SoldR Motor Vård - Soldatreglemente för motortjänst - säljs i Femörefortet - även på postorder - men ej i öppna handeln  2016-01-26


Nyhet: Boken SoldR Motor Vård - Soldatreglemente för motortjänst - säljs i Femörefortet - även på postorder - men ej i öppna handeln  2016-01-26


Nyhet: Kompassvinkelmätare från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2016-01-25


Nyhet: Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 12 innehåller bl a artiklarna Femörefortet 50 år, Femörebatteriets historia, Sista skotten med Femörebatteriet, Personalen i Femörefortet, Bilder från oljebergrummet i Oxelösunds Hamn, Ubåtsincidenter vid Gotland och Oxelösund, Föredraget som blev en hel bok och Boktips från Femörefortet  2016-01-14


Nyhet: Boken Militära ledare under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder  2016-01-11


Nyhet: Boken Kalla kriget - Pakterna, spionerna, lögnerna och sanningen - säljs i Femörefortet - även via postorder - men inte i öppna handeln  2016-01-11


Nyhet: Boken SoldR Mtrl P Personlig materiel - säljs i Femörefortet - även via postorder - men inte i öppna handeln  2016-01-11


Nyhet: Boken UniR FM Uniformsreglemente Försvarsmakten - säljs i Femörefortet - även via postorder - men inte i öppna handeln  2016-01-11


Nyhet: Boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-11-26
Länk:
http://www.expressen.se/kvallsposten/31-ar-senare-fienden-ar-har-tankte-jag/
Länk: http://www.svd.se/befal-beklagar-att-vi-inte-tog-en-dykare


Nyhet: Boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-11-26


Författaren major Mikael Lindholm berättar för första gången offentligt om sina dramatiska upplevelser på Almö 1984 vid Föreningen Femörefortets årsmöte 2014-03-16 - det var först efter detta tillfälle han bestämde sig för att skriva boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984Nyhet: En luftvärmepump installeras i Bruna stugan finansierad med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2015-11-26Nyhet: Boken Specialförband - Stridande elitstyrkor - deras hemliga vapen, taktik och teknik
- säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-11-20


Påminnelse: Du vet väl att du kan köpa böcker ur vårt mycket stora sortiment om kalla kriget även via postorder?  2015-10-30


Nyhet: Extra öppet i Femörefortet under höstlovet v44  2015-10-27


Nyhet: Boken Gotland under kalla kriget - Sveriges bastion i Östersjön beskriver i detalj hur försvaret av Gotland var organiserat under kalla kriget fram till idag - säljs i Femörefortet - även via postorder - men inte i öppna handeln  2015-09-24


Nyhet: Förlagets sista exemplar av boken Sjöminan under kalla kriget har just levererats till Femörefortet - en helt unik bok som behandlar den extremt hemliga svenska minkrigföringen under kalla kriget  2015-09-07Nyhet: Boken Den stora armén - presenterar i detalj hur kalla krigets svenska armé var organiserad, hur den var utrustad och beväpnad och hur den skulle ha fungerat i krig - författare är överste Bo Hugemark - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-08-10


Nyhet: Ny mobilvänlig förstasida på Femörefortets webb www.femorefortet.se  2015-07-22


Nyhet: Multiverktyg (7x4,5 cm) i rostfritt stål som passar i plånboken - säljs i Femörefortet  2015-06-27 - Slutsåld!


Nyhet: Boken Omöjlig ubåt - Stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetspolitiska läget under 1980-talet - säljs i Femörefortet - även via postorder - Äntligen en bok som sakligt och detaljerat beskriver och analyserar kränkningarna av svenska vatten under 80-talet och början av 90-talet - Boken är högaktuell nu när kränkningarna av svenska vatten börjat igen  2015-06-23


Nyhet: Boken Hit men inte längre! - Luleälvsdalslinjen - befästningarna, det fasta artilleriet och vår sista Försvarsmaktsövning - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder - Det var just vid Luleälven som de sovjetiska styrkorna slutligt skulle hejdas och slås vid ett anfall under kalla kriget  2015-06-22


Nyhet: Boken Soldat och general under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-06-08 - Slutsåld!


Nyhet: Boken Med Säpo i hälarna - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-06-08


Nyhet: Boken Automatkarbin 5 - SoldR Mtrl Vapen om välkända AK5 - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2015-05-31


Nyhet: Boken Automatkarbin 4 - SoldR Mtrl Vapen om välkända AK4 - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2015-05-31

                             
Nyhet: Nu finns Femörefortet också på Instagram  2015-05-01


Nyhet: Boken Sovjetisk invasion av Sverige - Hur planerade Sovjet att invadera Sverige - Vad visste de? - Hemliga kartor, planer och förband - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2015-04-21


Nyhet: Boken Sovjetisk invasion av Sverige - Hur planerade Sovjet att invadera Sverige - Vad visste de? - Hemliga kartor, planer och förband - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder - på bilden Femörefortets 1:a pjäs  2015-04-21


Del av en mycket detaljerad sovjetisk karta tryckt 1979 över Bråvikenområdet 
2015-04-21Nyhet: Lumpen - från mönstring till muck - en bok som är ett måste för alla som gjort värnplikten under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-04-10


Nyhet: Haveriet - Flygvapnet och kalla krigets offer - en bok om det stora antalet haverier i flygvapnet på 1950- och 1960-talen och speciellt om ett mycket tragiskt Lansenhaveri i Bergslagen 1960 - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-04-10


Nyhet: Femörefortet har införskaffat ett utrangerat Viggenflygplan som placeras utanför fortet som blickfång och sk klätterflygplan  2015-04-01Nyhet:
Nu finns en informationssida om Fyrvaktarbostaden på finska också!  2015-03-26             


Nyhet: Nu finns en informationssida om Femörefortet på finska också!  2015-03-23             Nyhet: FN-soldat i Kongo - Svenskar i strid 1961-62 - en bok om den svenska FN-insatsen i Kongo - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2015-03-22


Nyhet: Katanga - Svensk FN-trupp i Kongo 1961-62 - en bok om den svenska FN-insatsen i Kongo - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-03-22


Nyhet: Slaget om Falklandsöarna - en spännande och detaljerad bok om Falklandskriget 1982 mellan Storbritannien och Argentina - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-03-22


Nyhet: När Balkan brann - en bok om den första svenska FN-bataljonen 1993-94 under kriget i Bosnien - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2015-03-22


Nyhet: Tjetjenien - sanningen om kriget - en bok om kriget i Tjetjenien - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-03-22


Nyhet: Ryssland - en europeisk civilisationshistoria - en bok om Rysslands historia - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-03-22


Nyhet: Femörefortets nya informationsskylt vid Stavsjö Krog & Kafé  2015-03-12


Nyhet: Femörefortets nya informationsskylt vid Stavsjö Krog & Kafé  2015-03-12Nyhet: Uniform m/68KA - Kustartilleriets egen variant av den gröna befälsuniformen med kort jacka som kom på 1960-talet - Skillnaden mot den vanliga uniform m/68 bestod i att gradbeteckningarna fanns på kragspeglarna och att axelklaffar saknades - visas nu i Femörefortet  2015-03-11Nyhet: Operation Garbo - en mycket realistisk och spännande närmast kultförklarad fiction i tre delar om ett Sovjetiskt anfall på Sverige 1992 i nyutgåva skriven av pseudonymen Harry Winter bakom vilken döljer sig bl.a. öv Bo Hugemark - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-03-10Nyhet: Boken Svenska borgar och fästningar - En historisk reseguide, en mycket trevlig och detaljerad bok som handlar bl.a. om Femörefortet - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-02-26Nyhet: Boken Svenska flottan under kalla kriget - Operationer och taktik i skuggan av hotet från öst - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2015-02-19
 


                                   
Nyhet: Femörefortet finns på Tripadvisor  2015-02-18Nyhet: Boken Gilla läget! - militära pärlor berättar - en bilderbok sprängfylld med nostalgi för alla som gjort värnplikten - säljs i Femörefortet - även via postorder  2015-02-12


Nyhet: Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 11 innehåller bl a artiklarna Det kom ett brev, Femörefortet - En tidskapsel, Återinvigning av Fyrvaktarbostaden, När det begav sig, Projekt Vatten och avlopp i Femörefortet, Personalen i Femörefortet och 6:e Lätta rörliga robotbatteriet i Oxelösund del 2  2015-01-18


Nyhet: Boken Det Sovjetiska hotet mot Sverige - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-12-18


Kommunchefen Charlotte Johansson inviger Femörefortets nya vatten- och avloppsanläggning
genom att skåla i vatten  2014-12-01


Nyhet: Boken Kustfiske - från Fifång till Nävekvarn - säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-11-24Nyhet: Boken Operation Norrsken - Om Stasi och Sverige under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-10-16


Nyhet: Nu kan man se runt hörnet i Femörefortet!  2014-09-02


Nyhet: Ett litet periskop är nu uppsatt i Femörefortet för att demonstrera principen för periskop  2014-09-02


Nyhet: Nya föremål i Femörefortets förläggning - modell av en pjäs och reservsiktmedel till pjäserna  2014-08-29


Nyhet: Reservsiktmedel för 7,5 cm tornpjäs m/57 - användes om man tvingades skjuta utan eldledning  2014-08-29Nyhet: Boken Den svenska krigsmakten under kalla kriget - om den svenska krigsplanläggningen, krigsförbanden och beredskapen mm - säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-08-20


Nyhet: Boken Sovjetiskt storanfall mot Norrbotten - så skulle Sverige försvaras - om planer, krigsspel, bergrum och ledningscentraler i norr under kalla kriget - säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-08-20


Nyhet: Föreningen Femörefortets Arne Sundström var kapten i Kustartilleriets reserv och nu hänger hans uniform m/60 KA i Femörefortet  2014-08-18Nyhet: Boken DC-3:an Kalla krigets hemlighet - allt om det svenska signalspaningsflygplanet som ryssarna sköt ner på internationellt vatten över Östersjön 1952 med 8 omkomna svenskar som resultat - säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-08-15


Nyhet: Boken Artilleri om världens främsta artilleripjäser säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-08-10


Nyhet: Boken Sveriges 100 märkligaste sevärdheter om bl a Femörefortet säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-08-10Nyhet: Den mycket intressanta boken Kalla krigets Kronoberg avhandlar kalla krigets mycket omfattande och topphemliga försvarsplanering och finns nu åter i lager
- även via postorder  2014-07-15


Nyhet: Spetsnaz - Sovjets hemliga terrorarmé - En spännande bok om de ständigt aktuella Spetsnaz-förbanden säljs i Femörefortet
- även via postorder  2014-07-14Nyhet: Reportage från Femörefortet i Radio P4 Sörmland  2014-07-11


Nyhet: Boken Kalla kriget - Planerna som aldrig blev av 1945-1991 säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-06-28Nyhet: Stridsfordon (ca 7 cm) i 6 olika modeller säljs i Femörefortets museibutik  2014-06-24           
Nyhet: Nu finns Femörefortet och Fyrvaktarbostaden visitsörmland  2014-06-17


Nyhet: Metallflygplan (4-5 cm) i olika modeller och färger säljs i Femörefortets museibutik  2014-06-03


Nyhet: Femörefortets 20 mm Luftvärnsautomatkanon m/40 tillverkad av Bofors visas nu för första gången i Femörefortet  2014-05-28


Femörefortets ordförande Per Rödseth tar över den nya VA-anläggningen från entreprenören Staffan Thunman  2014-05-16Nyhet: Nu kan du köpa dig en egen hjälm från kalla krigets svenska invasionsförsvar i Femörefortets museibutik  2014-05-15Nyhet: Den populära boken Från Hajen till Södermanland - Svenska ubåtar under 100 år säljs åter i Femörefortet - även via postorder  2014-04-15Nyhet: Boken Skogsbröder - Den väpnade kampen i Litauen mot sovjetockupationen handlar om gerillakampen som pågick från andra världskriget långt in på 1950-talet och säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-14


Nyhet: Boken Krigföring - Från Austerlitz till Bagdad säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-14


Nyhet: Boken Nollett - På mission i Tchad handlar om dagens insatsförsvar på mission utomlands och säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-14 - Slutsåld!


Nyhet: Den antikvariska boken Med världshaven som arena - En skildring av HMS Carlskronas världsomsegling 1991-1992 säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-14Nyhet: SFHF Årsbok 2013 - Flygvapnets fortifierade anläggningar - Berghangarer och större bergverkstäder - Stridsledning i bergrum - Drivmedel i bergrum - Anläggningar på flottiljerna - säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-10


Nyhet: Topphemliga Radargruppcentralen Rrgc O1S Rockan i Hannäs i närheten av Åtvidaberg - en av många bilder i SFHF Årsbok 2013 - Flygvapnets fortifierade anläggningar - foto Per RödsethNyhet: Den synnerligen intressanta boken Patrullbåtsboken behandlar patrullbåtarnas hela historia 1971-2005 och säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-07


Nyhet: Antikvariska boken Anfall mot Sverige - lika aktuell nu som 1987 när den kom ut - säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-07


Nyhet: Antikvariska boken Anfall mot Sverige - lika aktuell nu som 1987 när den kom ut - säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-07


Nyhet: Boken Militär ledning säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-07Nyhet: Boken Var vi redo? - Svenska armén under kalla kriget säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-03-18


Nyhet: Boken Ubåtsfrågan - sanningen finns i betraktarens öga säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-03-05


Nyhet: Brännpunkt Sydatlanten - En detaljerad bok om Falklandskriget 1982 säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-02-26


Nyhet: Den stora maskeraden - En bok om sovjetrysk militär vilseledning sett i ett historiskt perspektiv säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-02-26


Nyhet: Boken Örlogsliv - Röster ur svenska flottans historia - olika berättelser från livet i flottan säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-02-26


Nyhet: Saab 105 - Den hittills enda boken om Saab 105, kanske mer känd som svenska flygvapnets trotjänare SK 60, men också i tjänst i Österrikes flygvapen säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-02-18


Nyhet: Saab 105 - Den hittills enda boken om Saab 105, kanske mer känd som svenska flygvapnets trotjänare SK 60, men också i tjänst i Österrikes flygvapen säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-02-18


Nyhet: Flygvapnets Sk 16 - Den hittills enda boken om svenska flygvapnets skol- och sambandsflygplan Sk 16, inköpt som surplus efter andra världskriget och i tjänst till 1972, ett flygplan som många värnpliktiga gjort sin muckarflygning i baksits med säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-02-18


Nyhet: Flygvapnets Sk 16 - Den hittills enda boken om svenska flygvapnets skol- och sambandsflygplan Sk 16, inköpt som surplus efter andra världskriget och i tjänst till 1972, ett flygplan som många värnpliktiga gjort sin muckarflygning i baksits med säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-02-18

Nyhet: Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 10 innehåller bl a artiklarna Varför heter det Femöre?, Hundraåring i Femörefortet, Besök vid Arsenalen i Strängnäs, Fortifikationsteknikkurs i Femörefortet, Projekt Vatten och avlopp i Femörefortet, 6:e Lätta robotbatteriet i Oxelösund del 1, Mörkervisning i Femörefortet och Vad gjorde man med all sprängsten?  2014-01-27


Nyhet: Flygvapnets spaningsflyg - Sveriges ögon och öron under kalla kriget - Den ultimata boken om svenskt spaningsflyg med mycket tidigare hemligstämplat material säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-01-14


Nyhet: Kalixlinjen - Kalla krigets lås i norr - Befästningarna, fasta artilleriet, de svenska planerna och det tänkta sovjetryska anfallet - Den kompletta boken om försvaret av övre Norrland under kalla kriget inklusive de fram till för några år sedan topphemliga försvarslinjerna vid Torne älv, Kalix älv och Lule älv säljs i Femörefortet
, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-01-14


Nyhet: Med sikte på Sverige - Sovjetunionens hemliga planer och operationer i Skandinavien under kalla kriget - En mycket intressant bok om Sovjetunionens hemliga anfallsplaner och förberedelser mot Sverige under kalla kriget säljs i Femörefortet
, men inte i öppna handeln - även via postorder  2014-01-14

Nyhet: Femörefortet kom på en hedrande 5:e plats i tidningen Sörmlandsbygdens omröstning om Sörmlands 7 underverk  2013-12-19Nyhet: Nytillkomna böcker i Femörefortets mycket stora sortiment av böcker om kalla kriget - även via postorder  2013-12-15


Nyhet: Guidade visningar i mörker genomförs i Femörefortet för första gången  2013-10-12 och 2013-10-13

Nyhet: Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 9 är ett specialnummer som helt och hållet är tillägnat museet Femörefortets 10-årsjubileum, Femörebatteriets historia 1962-2003 och Museet Femörefortets historia 2003-2013 berättas liksom en Bildkavalkad från jubileumsdagarna 1-2 juni 2013  2013-09-27


Tips: Föreningen Femörefortets unika medlemsblad finns att köpa i fortet eller via postorder för den som är intresserad  2013-08-29


100-årsjubileum: Femörefortets Lodbasmätare m/13 fyller hundra år i år  2013-08-28


Nyhet: Bakom hemligstämpeln - En bok om den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten - även via postorder  2013-08-12


Nyhet: Femörefortets rullande reklampelare - Pansarvärnspjästerrängbil 1111  2013-07-01


Nyhet: TurNet - Turistnätverket i Oxelösund finns nu i Femörefortets museibutik  2013-06-27Nyhet: Vaxholmslinjen - En bok om alla batterierna i Vaxholmslinjen med många bilder och ritningar säljs i Femörefortet - även via postorder  2013-06-24


Nyhet: Batterierna på Landsort - Ett trevligt häfte med många bilder om de båda KA-batterierna på Landsort säljs i Femörefortet . även via postorder  2013-06-24


Nyhet: Kylskåpsmagnet (5,8x4 cm) i form av en förbudsskylt från kalla kriget säljs nu i Femörefortet - även via postorder  2013-05-22


Nyhet: Femörefortets Sjömålsrobot Rb08A uppställd utanför Femörefortet  2013-05-20


Nyhet: Den trevliga boken Elviras Bakbok med många recept säljs i Femörefortet  2013-05-17


Nyhet: Den helt nya boken Försvaret av Stockholm under kalla kriget med planerna, organisationen och hotbilden säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2013-05-17


Nyhet: Boken Kalla kriget, Sverige - en stormakt utan vapen? säljs i Femörefortet - även via postorder  2013-05-17


Nyhet: Boken Försvarets förfall om konsten att lägga ned försvaret utan att någon bryr sig säljs i Femörefortet  2013-05-17


Nyhet: Boken Motortorpedbåtarna om flottans motortorpedbåtar 1919-1978 säljs i Femörefortet - även via postorder  2013-05-17


Nyhet: Boken Svenska försvarets grövsta kanoner säljs i Femörefortet
, men inte i öppna handeln - även via postorder  2013-05-17


Nyhet: Boken Från periskop och brygga säljs i Femörefortet - även via postorder  2013-05-17


Nyhet: Boken Under den fridfulla ytan säljs i Femörefortet - även via postorder  2013-05-17


Nyhet: Boken Spionfallet Ströberg säljs i Femörefortet  2013-05-17


Nyhet: Boken Spetsnaz - de ryska specialstyrkorna säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln  2013-05-17


Nyhet: Boken Fienden i öster! - Svenskt jaktflyg under kalla kriget säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln - även via postorder  2013-04-16


Nyhet: Nya nyckelringar som säljs i Femörefortet  2013-04-10


Nyhet: Uttryck som "Gå i bräschen", "Marketenteri", "Akilleshäl", "Kantin" mfl får sin förklaring i den trevliga lilla boken Krigiska ord som säljs i Femörefortet  2013-03-30


Nyhet: Boken Snuskburken - Militärhistorisk matnostalgi, en bok om den militära mathållningen sprängfylld med nostalgi inklusive recept på typiska militära rätter som lapskojs, ärtsoppa mfl säljs nu i Femörefortet - även via postorder  2013-03-18


Nyhet: Boken Livstidslögnen om historien kring den spiondömde Fritjof Enbom säljs nu i Femörefortet  2013-03-07

Nyhet: Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 8 innehåller bl a artiklarna Museet Femörefortet - De första 10 åren, Langelandsfortet - Ett av de två kustartilleriforten från kalla kriget i Danmark, Projekt Mobiliseringsförrådet 2012, Vart tog alla Flaggjunkare vägen?, Hemvärnsövning Oxelösund våren 1994 samt Femörehuvuds fyrplats  2013-01-20


Nyhet: Invasionsförsvarets klassiska matbestick säljs nu i Femörefortet  2013-01-19Nyhet: Boken GRU inifrån - Spetsnaz, förtryck och terror säljs nu i Femörefortet, men inte i öppna handeln  2013-01-19


Nyhet: Den trevliga helt nyutkomna boken Kullabygden i krigshotets skugga säljs nu i Femörefortet  2013-01-01


Nyhet: Boken Kullabygden i krigshotets skugga skildrar försvaret av NV Skåne från andra världskriget genom kalla kriget till nutid och redovisar många hittills hemligstämplade planer, dokument, berättelser och bilder  2013-01-01


Nyhet: Den trevliga boken CV 90 Stridsfordon 90 Photoguide med svensk och engelsk text om den svenska exportsuccén Stridsfordon 90 säljs nu i Femörefortet  2012-12-15


Nyhet: En Boforssouvenir i form av en flasköppnare i Femörefortets utställning  2012-11-23


Nyhet: Den helt nya och unika boken Sjöminan under kalla kriget säljs nu i Femörefortet och behandlar den topphemliga svenska minkrigföringen under kalla kriget  2012-11-20


Nyhet:
Den trevliga boken Strv 103 Photoguide med svensk och engelsk text om kalla krigets unika svenska stridsvagn "S"
säljs nu i Femörefortet  2012-11-20


Nyhet: Den spännande och prisbelönta boken Den dolda alliansen finns nu åter i Femörefortet  2012-11-06


Nyhet: Nu finns Femörefortet på Gröna Kusten  2012-10-27


Nyhet: Nu finns Fyrvaktarbostaden på Femöre på Gröna Kusten  2012-10-27


Nyhet: Åter inkommet: Grytunderlägg (15 cm) i gjutjärn i form av en femöring  2012-10-03


Nyhet: En ny trevlig utställning i Femörefortet med tema militär matlagning  2012-09-21


Nyhet: Nu finns Femörefortet på Twitter  2012-09-05


Nyhet: Kanon i metall med plasthjul (10,5 cm) som också är en pennvässare säljs i Femörefortet  2012-08-29


Nyhet: 3 olika kanoner/pennvässare säljs nu i Femörefortet  2012-08-29


Nyhet: Det nyrenoverade mobiliseringsförrådet vid Femörefortet finansierat av Riksantikvarieämbetet  2012-08-28Nyhet: Skärbräda/Kastrullunderlägg i alträ (24x20 cm) som säljs i Femörefortet  2012-08-20


Nyhet: Boken HMS Carlskrona - 20 år på världshaven under örlogsflagg säljs i Femörefortet  2012-08-19


Nyhet: Ny skylt Historien i Sörmland vid Femörefortet med text om Kanonerna mot öst  2012-08-16


Nyhet: Boken Hemliga sovjetiska flygprojekt under kalla kriget säljs i Femörefortet  2012-08-16


Nyhet: Boken Från Dronten till Gripen säljs i Femörefortet  2012-08-16


Nyhet: Boken Operation Narva säljs i Femörefortet  2012-08-16


Nyhet: Boken Spioner emellan säljs i Femörefortet  2012-08-16


Nyhet: Boken Spioner och spioner som spionerar på spioner säljs i Femörefortet  2012-08-16


Nyhet: Boken Spionernas hemliga vapen säljs i Femörefortet  2012-08-16


Nyhet: SFHF årsbok 2012 säljs nu i Femörefortet  2012-08-14


Nyhet: Transportlåda för Avståndsmätare 3m m/41 utanför Femörefortet  2012-06-28


Nyhet: Bildspelet om Femörefortet visas i ordersalen  2012-06-27Nyhet: En katapultstol till flygplan 35 Draken är deponerad i Femörefortet av samarbetande F11 Museum i Nyköping  2012-06-26


Nyhet: Femörefortets museibutik har nu möjlighet till kortbetalning  2012-06-14Nyhet: Låda till Motorbergborrmaskin 502B i Femörefortet  2012-06-12


Nyhet: Motorbergborrmaskin 502B i Femörefortet  2012-06-12


Nyhet: Reservdelar till Femörefortets radar PA-39/A visas i utställningen  2012-06-12Nyhet: Den helsvenska boken Stridsvagnen på slagfältet säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln  2012-06-07


Nyhet: Bunkerboken - Hundra år av svenska kustbefästningar säljs i Femörefortet, en mycket detaljerad och välskriven bok
med fina bilder, ritningar och kartor, bl.a. om kalla krigets fasta kustartillerisystem 10,5 cm m/50, 15,2 cm m/51, 7,5 cm m/57
och 12 cm m/70. Ett absolut måste för den som är intresserad av det tidigare mycket hemliga svenska kustförsvaret.
  2012-06-06


Nyhet: Försvarsmaktens välkända konservöppnare från kalla krigets invasionsförsvar säljs i Femörefortet  2012-05-31


Nyhet: Kanon i metall (12,5 cm) som också är en pennvässare säljs i Femörefortet  2012-05-31Nyhet: Soldater (plast 40 st 5 cm i två färger, ej lämpliga för barn under 3 år) säljs i Femörefortet  2012-05-31


Nyhet: Föreningen Femörefortet beviljas bidrag från Riksantikvarieämbetet för renovering av mobiliseringsförrådet  2012-05-28


Nyhet: Boken Från Hajen till Södermanland - Svenska ubåtar under 100 år säljs i Femörefortet  2012-05-19


Nyhet: Boken Marinflyget på västkusten säljs i Femörefortet  2012-05-18


Nyhet: Boken Isfront - Kalla kriget i norr säljs i Femörefortet  2012-05-18


Nyhet: Boken Operation Poltava av pseudonymen Harry Winter (antikvarisk) säljs i Femörefortet  2012-05-18


Nyhet: Femörefortets T-tröja (grön) säljs i Femörefortet  2012-05-12


Nyhet: Femörefortets T-tröja (beige) säljs i Femörefortet  2012-05-12


Nyhet: Femörefortets tygmärke (7x6 cm) säljs i Femörefortet  2012-05-09


Nyhet: Miniutställning i Femörefortet med sjömålsrobotar av typ Rb17 och Rb52 samt stridsvagnsminor  2012-04-30


Nyhet: Stridsvagnsminor av typ m/47B och m/41-47  2012-04-30


Nyhet: Femörefortets pin (19 mm) säljs i Femörefortet  2012-04-25


Nyhet: Boken Då världen höll andan - Kubakrisen 1962 säljs i Femörefortet  2012-03-04


Nyhet: Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 7 innehåller bl.a. artiklarna Femörefortets EU-projekt Femörehuvud, Pegasus - Krigsförbandsövning 1975 i Femörebatteriet samt Vaktkur m/39 med full proveniens  2012-01-15


Nyhet: Boken Kalla krigets luftförsvar - Flygstridsledning och luftbevakningsradar i Sverige säljs i Femörefortet  2011-11-03


Nyhet: Boken Från kustartilleri till amfibie på Västkusten
med tillhörande CD-skiva säljs i Femörefortet  2011-11-03


Nyhet: Kanon (7,5 cm) i metall som också är en pennvässare säljs i Femörefortet  2011-08-10


Nyhet: Boken JAS 39 Gripen säljs i Femörefortet  2011-08-08


Nyhet: Boken Minsvepare - svenska flottans minsvepare under 100 år säljs i Femörefortet  2011-08-08


Nyhet: Boken Den dolda alliansen - Sveriges hemliga Nato-förbindelser säljs i Femörefortet  2011-07-17


Nyhet: Boken Svensk militärmakt - Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1500 år säljs i Femörefortet  2011-07-13


Nyhet: Boken År av uppgång år av nedgång om svenska försvarets uppgång och fall under kalla kriget säljs i Femörefortet  2011-06-27


Nyhet: Boken Muskö - En örlogsbas i berget säljs åter i Femörefortet  2011-06-27


Nyhet: Kastflygplan i 12 olika modeller med längd 18 cm säljs i Femörefortet  2011-06-14


Nyhet: Spår av ett försvar, en mycket detaljrik bok med många tidigare hemligstämplade bilder och kartor om det skånska
försvaret under de två världskrigen och det kalla kriget säljs i Femörefortet  2011-06-06Nyhet: Femörefortets nya vaktkur m/39 renoverad och monterad  2011-05-27


Nyhet: Leader Kustlinjens ordförande Sören Larsson invigningstalar vid invigningen av Femörefortets EU-projekt 2011-05-22


Nyhet: Krigen under kalla kriget, en mycket utförlig bok med många bilder och kartor säljs i Femörefortet  2011-02-27


Nyhet: Boken Historiens största spioner, bl a om de svenska storspionerna Stig Wennerström och Stig Bergling, säljs i Femörefortet  2011-02-27


Nyhet: Ett svarvspån från tillverkningen av det första eldröret till KA-pjäs 12 cm m/70, sk ERSTA, gåva till Föreningen Femörefortet
från Lars Hanssons släktingar 2011-01-29  (Se även årsmöte 2008-03-30 i Föreningen Femörefortet)


Nyhet: Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 6 innehåller bl a artiklarna Lars Hansson till minne, Stevnsfortet - Danmarks motsvarighet till Femörefortet, Erfarenhet från Krigsförbandsövning KFÖ 1983 i Femörebatteriet samt Försvarsmaktens övning på Femöre 2010  2011-01-23


Nyhet: Boken Holmögadd - 60 år i marinens tjänst säljs i Femörefortet  2011-01-20


Nyhet: ÖB:s klubba, en bok fylld med tidigare hemligstämplat material om flygvapnets attackflyg under kalla kriget säljs i Femörefortet  2010-11-27


Nyhet: Volvo i uniform, en en trevlig bok sprängfylld med nostalgi om alla militärfordon från Volvo säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln  2010-11-27


Nyhet: Ett grytunderlägg (15 cm) i gjutjärn i form av en femöring säljs i Femörefortet  2010-10-21


Nyhet: Svenskt militärflyg, en trevlig bok med fakta om svenska stridsflygplan, helikoptrar, robotar och flygmotorer  2010-09-24


Nyhet: Glasunderlägg, sk coasters, med motiv från kalla kriget som säljs i Femörefortet  2010-09-12


Nyhet: Hemvärnet 70 år, en helt unik bok som inte finns att köpa i öppna handeln säljs i Femörefortet  2010-08-27


Nyhet: Sanningen om ubåtsfrågan, fd ÖB Bengt Gustafssons analys av ubåtsfrågan säljs i Femörefortet  2010-08-26


Nyhet: Suddisar med olika motiv säljs i Femörefortet  2010-08-23


Nyhet: Stridsvagnar av typ M1A1 Abrams (15 cm) säljs i Femörefortet  2010-08-10


Nyhet: Kylskåpsmagnet (7,5 cm) med motiv från kalla kriget som säljs i Femörefortet  2010-07-30


Nyhet: Nymonterad handikapphiss i Femörefortet  2010-06-19


Nyhet: Luftens dirigenter, historien om det kalla krigets svenska stridsflygledning säljs i Femörefortet  2010-06-06


Nyhet: Ritva, Anne och Kristina, tre glada damer i Femörefortets helt nya museibutik  2010-05-22


Nyhet: Säsongsstart med premiärbesökare i Femörefortets helt nya museibutik  2010-05-22


Nyhet: Femörefortets nya folder direkt från tryckeriet  2010-05-17


Nyhet: Viggen - System 37, den kompletta historien om ett av kalla krigets svenska stridsflygplan säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln  2010-04-28


Nyhet: Femörefortet finns på Facebook  2010-04-16


Nyhet: Del av årets nya utställning i Femörefortet  2010-04-13


Nyhet: Del av årets nya utställning i Femörefortet  2010-04-13


Nyhet: Den trevliga boken Sörmland - Strandhugg vid östersjökust säljs i Femörefortet  2010-04-07


Nyhet: Den helt nya utställningen i Femörefortets förläggningsdel  2010-03-27


Nyhet: En kustjägarkanot på väggen i Femörefortet  2010-03-15


Nyhet: Boken Maskerad Front om Kalla krigets underrättelsehistoria säljs i Femörefortet  2010-03-08


Nyhet: Boken Bortom Horisonten om Kalla krigets svenska flygspaning mot Sovjetunionen 1946-1952 säljs i Femörefortet  2010-03-08


Nyhet: Boken Hemliga Förbindelser om DC3-an, Sverige och Kalla kriget säljs i Femörefortet  2010-03-08


Nyhet: Boken Sörmlandsbygden 2010 med ett helt kapitel med text och bilder om Femörefortet säljs i Femörefortet  2010-03-02


Nyhet: Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 5 innehåller bl a artiklarna Kustartilleriförbanden på Tunabergshalvön, Markförsvaret på Femörehuvud och Skjutning med batteriet enligt reservmetod 5 samt ett referat av general Sven-Olof Olsons föredrag i Femörefortet 2009-09-12 om sitt liv i flygvapnet under det kalla kriget  2010-02-24


Nyhet: Femörefortets nya vykort  2010-01-12


Nyhet: Nya utställningar i Femörefortets förläggningsdel  2009-12-10


Nyhet: Nya utställningar i Femörefortets förläggningsdel  2009-12-10


Nyhet: Den trevliga lilla boken Beredskapsmuseets Kristidskokbok säljs i Femörefortet  2009-08-31


Nyhet: Den helt nya boken Svenskt Pansar - 90 år av svensk stridsfordonsutveckling säljs i Femörefortet, men inte i öppna handeln  2009-08-20


Nyhet: Nya tigersouvenirer, tygmärke, gnuggis och bildekal säljs i Femörefortet  2009-08-08Nyhet: Nya nyckelringar som säljs i Femörefortet  2009-08-04Nyhet: Boken Med invasionen i sikte - Det svenska flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966
säljs i Femörefortet  2009-08-03


Nyhet: Ett guidehäfte på 16 sidor för egen vandring runt Femörefortets yttre anläggningar på Femöre finns att köpa i
Femörefortet  2009-08-03Nyhet: Mina typ K11 för rörlig minspärrtropp till Femörefortet  2009-08-03


Nyhet: Armerade betongplattor provskjutna med 15,2 cm granat visas utanför Femörefortet  2009-06-09Nyhet: Den trevliga lilla boken Björkviks flygbas säljs i Femörefortet  2009-06-01Nyhet: Jetmotor Turbomeca 400 till Sjömålsrobot Rb08A (tv noskon till Rb08A och th Rb17)  2009-05-31Nyhet: Boken Spaning mot skyn, en trevlig bok om luftbevakningens historia i Sverige säljs i Femörefortet  2009-04-27Nyhet:
En avståndsmätande KA-soldat  2009-03-29


Nyhet:
En KA-teodolit  2009-03-29


Nyhet: En roterande radar  2009-03-29Nyhet: En generalmajor från Kustartilleriet i Femörefortet  2009-03-29


Nyhet: Boken Dårarnas paradis - en thriller i Oxelösundsmiljö säljs i Femörefortet, vars författare Björn Sandström
var chef för spärrbataljon Bråviken (BÅ) åren 1978-1994, dvs i hela 16 år  2009-03-19Nyhet: Boken Hemvärnsgubbar & Militärer, en trevlig bok om Hemvärnets och Försvarsmaktens utveckling från dåtid
till nutid säljs i Femörefortet  2009-03-02


Nyhet: Boken Hemvärnsgubbar & Militärer, en trevlig bok om Hemvärnets
och Försvarsmaktens utveckling från dåtid
till nutid säljs i Femörefortet  2009-03-02Nyhet:
Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 4 innehåller bl a artiklarna Mobiliseringsövning september 1983 och Minspärrtroppen på Ljungholmen  2009-02-28


Nyhet: Boken Svenska Flygbaser, en unik bok som inte finns i bokhandeln säljs i Femörefortet  2009-02-03


Nyhet: Boken Kalla krigets Kronoberg säljs i Femörefortet  2008-12-05


Nyhet: Löjtnant Albin i närbild  2008-10-05


Nyhet: Stridsdomare Lt Albin i Femörefortet  2008-10-04


Nyhet: Robotskytten Alma har fått sällskap av stridsdomare Lt Albin i Femörefortet  2008-10-04


Nyhet: Utställning i Femörefortet med sjömålsrobot Rb52 och robotskytten Alma  2008-09-03


Nyhet: Antikvariska exemplar av boken Att flyga är att leva, en klassiker från 1975 om det svenska flygvapnets historia
de första 50 åren (1926-1976), säljs i Femörefortet  2008-08-29


Nyhet: Antikvariska exemplar av boken Operation Garbo säljs i Femörefortet. Boken är en fiction i tre fristående
delar som skildrar ett anfall på Sverige av Sovjetunionen och Warszawapakten år 1992. Den är skriven av pseudo-
nymen Harry Winter, bakom vilken döljer sig bl.a. öv Bo Hugemark  2008-08-21


Nyhet: Ett urval av intressanta och sevärda besöksmål  2008-08-21


Nyhet: Boken Militär utflykt del 2 - Fortsättningen - En vägvisare till militärhistoriska
sevärdheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige
säljs i Femörefortet  2008-06-27


Nyhet: Patrontransportör från Hemsöbatteriet i Femörefortet  2008-06-26


Nyhet: Boken Amasis - en thriller i kustartillerimiljö säljs i Femörefortet, vars författare Björn Sandström var chef för
spärrbataljon Bråviken (BÅ) åren 1978-1994, dvs i hela 16 år  2008-06-25Nyhet: En miniutställning om kalla kriget med visning av filmen Eld i berget i centraldurken  2008-06-24


Nyhet: Nyckelringar nya souvenirer i Femörefortet  2008-06-23


Nyhet: Komplett jetmotor Turbomeca 400 till sjömålsrobot Rb08A i Femörefortet  2008-06-19

Nyhet: Boken Berghangarer - En bok om Flygvapnets berghangarer, bergtunnlar,
betonghangarer och bergverkstäder
säljs i Femörefortet  2008-06-17Nyhet: Sjömålsrobot Rb52 med skjutsimulator i Femörefortet  2008-06-14


Nyhet: Noskon till sjömålsrobot Rb08A samt en komplett sjömålsrobot Rb17 i Femörefortet  2008-06-14


Nyhet: Boken Kanonerna på Djuramåsa - Öresunds lås i femtio år säljs i Femörefortet  2008-06-09


Nyhet: Kylskåpsmagnet och musmatta, nya souvenirer i Femörefortet  2008-06-09


Nyhet:
Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 3 innehåller bl a artikeln Sista skotten med Femörebatteriet  2008-06-02


Nyhet: Svensk Fortifikationshistorisk Förening deponerar kanonmodell hos Femörefortet  2008-06-01


Nyhet: Femörefortet finns nu på NyköpingsGuiden (www.nykoping.se)  2008-05-26


Nyhet: Utställning om ubåtsskyddsverksamheten i Femörefortet  2008-04-02


Nyhet: Femörefortets nya modell av KA-pjäs 7,5 cm m/57  2008-03-30


Nyhet: Femörefortets sjömålsrobot Rb52E med transportlåda och instruktionsplanscher mm  2008-03-30


Nyhet: Femörefortets nya sjömålsrobot Rb17  2008-03-17


Nyhet: Hemsidor på tyska för Femörefortet och Fyrvaktarbostaden  2008-02-24


Nyhet: Femörefortets nya sjömålsrobot Rb52E  2008-02-20


Nyhet: Nypolerade granater i
Femörefortet  2008-02-20


Nyhet: Boken ERSTA - Från svarvspån till byggnadsminne säljs i Femörefortet  2008-02-08


Nyhet: Boken Märsgarn - Marinens och Sjövärnskårens övningsplats säljs i Femörefortet  2008-01-25


Nyhet: Europakarta från det kalla krigets epok som Föreningen Femörefortet fått i gåva  2008-01-23


Nyhet:
Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 2 innehåller bl a en artikel och bilder om Hävringe under det kalla kriget  2007-11-10


Nyhet:
Sjömålsroboten Rb08A nr 1340 är på gång till Femörefortet  2007-10-17


Nyhet: Hemsidor på engelska för Femörefortet och Fyrvaktarbostaden  2007-10-07


Nyhet: Jättefina tomma lådor av ek för ammunition till 20 mm akan på väg in i Femörefortet  2007-10-06


Nyhet: Ett avsnitt ur en KA-instruktionsfilm från 1960-talet visas vid Femörefortets 2:a pjäs vid ordinarie guidning  2007-09-15


Nyhet: Telefonväxelrummet i Femörefortet är nu återställt till ursprungligt skick  2007-09-08


Nyhet: Boken Solen skiner alltid på en kustartillerist säljs i Femörefortet  2007-08-27


Nyhet: Tomma ammunitionslådor dekorerar stötvågsslussen i Femörefortet  2007-08-11


Nyhet: Boken Svenskt rörligt kustartilleri - förband och materiel säljs i Femörefortet  2007-08-06


Nyhet: 2007 års guidetröja  2007-08-06


Nyhet: Boken Svenska borgar och fästningar - en militärhistorisk reseguide säljs i Femörefortet  2007-06-26


Nyhet: Boken Muskö - en örlogsbas i berget säljs i Femörefortet  2007-06-16


Nyhet: Ett fd förrådstält från Försvarsmakten utgör regnskydd för besökarna under sommaren  2007-06-11


Nyhet:
Föreningen Femörefortets medlemsblad kommer ut med sitt premiärnummer till medlemmarna och innehåller bl a en artikel om Spärrbataljon Bråviken  2007-05-09


Nyhet: Centraldurken rustas upp av Museigruppen  2007-02-24


Nyhet: Köksförrådet är nu i skick som nytt  2007-01-29


Nyhet: KA-tornet i Gamla Oxelösund disponeras nu av Föreningen Femörefortet  2007-01-24

Nyhet: Föreningen Femörefortet har sedan 2006-11-10 en strålkastare av den typ som fanns i krigsorganisationen bl.a. från KFÖ 1990


Nyhet: Boken Militär utflykt säljs i Femörefortet  2006-05-29


Nyhet: Föreningen Femörefortets broschyr 2006 är klar 2006-05-15


Nyhet: Ett urval av Femörefortets souvenirer finns nu presenterade på hemsidan  2005-08-29Nyhet: Ett av ståvärnen vid Femörefortet är nu öppnat för allmänt beskådande  2005-08-13


Nyhet: Femörefortets verkstad är nu inredd med maskiner mm, bl.a. denna fungerande svarv  2005-08-13


Nyhet: Lodbasmätare m/1913, en optisk avståndsmätare av den typ som fanns i Reservkommandoplatsen
före moderniseringen i slutet av 1980-talet  2005-05-24


Nyhet:
Femörefortets Pansarvärnspjästerrängbil 1111 premiärvisas vid arbetsdagen i Femörefortet 2005-04-10


Nyhet: Femörefortet invigs och övertas samtidigt av Oxelösunds kommun från Fortifikationsverket 2004-06-01


Nyhet: Nya skyltar visar besökarna vägen till Femörefortet  2004-05-29


Nyhet: Besökare nr 9000 gratuleras 2003-08-17


Nyhet: Club Bråvikens fana tillförs Femörefortet 2003-08-10


Nyhet: Femörefortet invigs för ett provår, under vilket Oxelösunds kommun hyr Femörefortet av Fortifikationsverket 2003-06-18


Nyhet: Löpsedel rapporterar om förhandlingar mellan Oxelösunds kommun och Fortifikationsverket 2003-01-24


Nyhet: Öppet hus i Femörefortet för första gången 2002-08-17--18
 


Copyright Föreningen Femörefortet ©