Besökstips
 
Boken
Föreningen Femörefortet

Föreningen Femörefortet är en ideell förening som bildades 2004. Föreningen driver på Oxelösunds kommuns uppdrag verksamheten vid Femörefortet på halvön Femöre i Oxelösund.

Den som vill stödja verksamheten är välkommen som medlem i Föreningen Femörefortet.
 
Medlemsavgiften är endast 200 kr/år.

Ange namn, adress, telefonnr och e-postadress vid betalning och märk inbetalningen "Medlemsavgift".

Föreningens ca 150 medlemmar har mot uppvisande av medlemskort fritt inträde till ordinarie visningar.

Inbjudan till olika aktiviteter i föreningens regi skickas normalt via e-post.

Föreningens medlemsblad Femöringen kommer ut med minst ett nummer per år och
innehåller unika och mycket intressanta artiklar och bilder, vilka normalt varken är publicerade på Föreningen Femörefortets hemsida eller i annan form.

Föreningens medlemmar har också rabatt på hyran för Fyrvaktarbostäderna på Femörehuvud.

Kontakta gärna sekreterare Bo Arvidsson tel 0155-21 89 75 för ytterligare information om föreningen.
 

Välkommen som medlem!


Föreningen Femörefortet
Boken Femörefortet Bråvikens lås
Postadress: Box 11, 613 21 Oxelösund
E-postadress: info@femorefortet.se
Bankgiro: 5686-3582
Organisationsnr: 802422-8424

   
Föreningen Femörefortets Styrelse Årsmöte 2017 i Föreningen Femörefortet 2017-03-19
Föreningen Femörefortets Medlemsblad Årsmöte 2016 i Föreningen Femörefortet 2016-03-13
Föreningen Femörefortets Personal Årsmöte 2015 i Föreningen Femörefortet 2015-03-15
Föreningen Femörefortets Projekt Årsmöte 2014 i Föreningen Femörefortet 2014-03-16
Föreningen Femörefortets Sponsorer Årsmöte 2013 i Föreningen Femörefortet 2013-03-17
Föreningen Femörefortets Önskelista Årsmöte 2012 i Föreningen Femörefortet 2012-03-11
Lars Hanssons minnesfond Årsmöte 2011 i Föreningen Femörefortet 2011-03-27
Boken Femörefortet Bråvikens lås Årsmöte 2010 i Föreningen Femörefortet 2010-03-27
  Årsmöte 2009 i Föreningen Femörefortet 2009-03-29
  Årsmöte 2008 i Föreningen Femörefortet 2008-03-30
  Årsmöte 2007 i Föreningen Femörefortet 2007-03-18
  Årsmöte 2006 i Föreningen Femörefortet 2006-03-26
  Årsmöte 2005 i Föreningen Femörefortet 2005-03-13
  Årsmöte 2004 i Föreningen Femörefortet 2004-02-07

Copyright Föreningen Femörefortet ©