Besökstips


Femörefortet - Kalla krigets svenska försvar

Bilder från det kalla krigets svenska flotta:


Programmet för Operation Kullen - en jättelik uppvisning av svenska flottan genomförd i Skälderviken vid Kullaberg i NV Skåne 1955-07-24Jagaren J16 Öland av Ölandklass


Jagaren J18 Halland av Hallandklass


Jagaren J20 Östergötland av Östergötlandklass med en jagare av Hallandklass i bakgrunden


Jagaren J23 Hälsingland
av Östergötlandklass på besök i Oxelösund


Ubåten Valen av Hajenklass på utsidan av fregatterna F12 Sundsvall och F11 Visby av Visbyklass


Nedifrån: Ubåt av Sjöormenklass (1967), ubåt av Näckenklass (1978), ubåt av Västergötlandklass (1986) och ubåt av Gotlandklass (1995)


Torpedbåten T103 Polaris av Plejadklass


Torpedbåten T121 Spica av Spicaklass
  (Veteranflottiljen)


Torpedbåten T133 Norrtälje av Norrköpingklass


Robotbåten R142 Ystad
av Norrköpingklass


Robotbåten R142 Ystad
av Norrköpingklass


Robotbåten R142 Ystad
av Norrköpingklass


Robotbåten R136 Västervik av Norrköpingklass


Motortorpedbåten T38


Motortorpedbåten T46  (Veteranflottiljen)


Motortorpedbåten T56  (Veteranflottiljen)


Motortorpedbåten T56  (Veteranflottiljen)


Patrullbåtarna P158 Mysing, P151 Hugin, P155 Vale och P156 Vidar av Huginklass


Minsveparen BremönMinsveparen M51 Hanö av Hanöklass


Minsveparen M68 Blidö av Arköklass


Fd minsveparen M20 i hamnen i Höganäs  2005-07-24Fd minsveparen M20 i Fiskehamnen i Oxelösund  2014-08-15Minfartyget M02 Älvsborg av Älvsborgklass


Minfartyget M03 Visborg av Älvsborgklass


Minfartyget M03 Visborg av Älvsborgklass

Vedettbåten V09 Dalarö


HMS Sleipner 


Skolfartyget HMS Gladan


Skolfartyget HMS GladanSkolfartyget HMS FalkenBoktips: Boken Örlogsfartyg - Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorderBoktips: Boken Svenska flottan under kalla kriget - Operationer och taktik i skuggan av hotet från öst - säljs i Femörefortet men inte i öppna handeln - även via postorderBilder från det kalla krigets svenska försvar
 
Copyright Foreningen Femorefortet ©