Femörefortet - Rätta svaren på frågorna


 1 X 2
1. Hur många batterier (fort) 7,5 cm m/57 byggdes i Sverige? 30    
2. Hur många pjäser (kanoner) fanns totalt på batterierna i fråga 1?   90  
3. Vad betyder OD i Batteri OD? OXELÖSUND    
4. Hur stor var den kontinuerliga bemanningen av Batteri OD i fredstid?     0
5. Vilken fyr ses i batterichefens periskop på bilden nedan?   Hävringe  
6. När sköts de sista skotten i batteri OD?   1990  
    Tillbaka till frågorna!


Utsikt genom batterichefens periskop i Femörefortet

Copyright Föreningen Femörefortet ©