Besökstips


Femörefortet - Årsmöte 2011-03-27 kl 11:00 i Femörefortet


Bilder från årsmötet 2011-03-27 i Föreningen Femörefortet:


Hasse
och Anne sandar så att inte årsmötesdeltagarna skall halka på isen utanför Femörefortet!


Anmälan här!


Anne
sköter försäljningen som vanligt


Kommersen är i full gång


Samling i matsalen


Dags för årsmötesförhandlingarna


Och härmed är årsmöte 2011 i Föreningen Femörefortet öppnat


Årsmötesförhandlingarna pågår


Revisor Ulf redovisar revisionsrapporten


Bo Arvidsson
, nyinvald i styrelsen


Medlemmar


Medlemmar


Och därmed är årsmöte 2011 avslutat!


Ritva
avtackas för sitt deltagande i styrelsen av ordförande Per


Anders Hjulström
inleder sitt föredrag


Warzawapakten övar landstigning med marininfanteri


Lyssnare


Försvaret av Södermanland och Oxelösundsområdet under kalla kriget


Överstelöjtnant Anders Hjulström under sin aktiva tid th på bilden


Hemvärnet övar minutläggning utanför Oxelösund


Skärgårdskompani från Hemvärnet övar


SÖB,
dvs Särskild Övning Befäl


Försvarsområdesindelningen på slutet


Klassisk fortlunch, dvs ärtsoppa med pannkakor!


Berit
och Ritva serverar pannkakor med grädde och sylt


Inbjudan:

Föreningen Femörefortet inbjuder till årsmöte 2011 i Femörefortet 27 mars kl 11:00

Program:

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna framträder överstelöjtnant Anders Hjulström och berättar om ”Försvaret av Södermanland under kalla kriget”. Anders Hjulström var under huvuddelen av 1970- och början av 1980-talet underrättelsechef i Milo Ö. Som sådan hade han ansvaret för analyser av hotet mot Östra Mellansverige som underlag för den operativa planeringen. Från 1986 ledde han som stabschef och ställföreträdande försvarsområdesbefälhavare försvarsplaneringen i Fo 43 (Södermanlands län). Efter pensioneringen 1992 tog han som reservofficer på sig uppdraget som chef för Oxelösunds hemvärnsbataljon fram till 1998. Därvid ledde han många övningar med Oxelösunds hemvärn och skärgårdskompaniet samt samverkade med kustartilleriet (Spärrbataljon Bråviken) i området.

Klassisk fortlunch, dvs ärtsoppa med pannkaka, serveras därefter
kostnadsfritt till deltagarna i fortet.

Du som ännu inte är medlem men vill deltaga kan bli medlem i Föreningen Femörefortet vid mötet genom att betala årsavgiften 200 kronor för 2011.

Möjlighet finns också att köpa Femörefortets böcker och souvenirer samt lotter. Kom ihåg att ta med pengar!

OBS: Klädsel med tanke på att det är lite kyligt i fortet!

Välkommen!

Styrelsen


Anders Hjulström


Copyright Föreningen Femörefortet ©