BesökstipsBoken
Aktuella bilder 2001-2006 Aktuella bilder 2007 Aktuella bilder 2008 Aktuella bilder 2009 Aktuella bilder 2010 Aktuella bilder 2011 Aktuella bilder 2012
Aktuella bilder 2013 Aktuella bilder 2014 Aktuella bilder 2015 Aktuella bilder 2016 Aktuella bilder 2017 Aktuella bilder 2018 Aktuella bilder 2019
Aktuella bilder 2020 Aktuella bilder 2021          

Femörefortet - Aktuella bilder 2022
Femörefortets populära bildblogg omfattar 35000 bilder från 2001 och framåt och uppdateras i stort sett dagligen. Bilder från Femörefortet och Femörefortets verksamhet dominerar, men även bilder med Oxelösundsanknytning, försvarsanknytning och om kalla kriget mm.Lyssnartips: Sörmlandspodden
Femörefortets Per Rödseth berättar hela spännande historien om Femörefortet och lite om alla Oxelösunds museer
 
TV-tips: SVT1-programmet Sverige! om Femörefortet


Kortversion av programmet
 
Lästips: Stor artikel om Femörefortet i Försvarsmaktens tidskrift TIFF, se sidan 32


Nyhet: Boken Ett kustförsvar i världsklass - Det svenska invasionsförsvaret under kalla kriget - en bok i storformat - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln  2022-06-24
 
Nyhet: Boken Hotet från Sovjet - Försvaret av nedre Norrlands militärområdesäljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln  2022-07-13
 

Saxat ur SN - Södermanlands Nyheter  2022-02-25
 
Nyhet: Exakt på 40-årsdagen av händelsen släpptes den helt unika boken U137 Vi som höll gränsen - Kustartillerister berättar om sin del av insatsen och sina upplevelser de dramatiska dagarna 1981 då en kärnvapenbestyckad Sovjetisk ubåt står på grund i Karlskrona skärgård - säljs i Femörefortet - även via postorder - finns inte att köpa i öppna handeln  2021-10-27

Femörefortet är nu öppet sista veckan med varje dag - Välkommen!


För varmt? Kom och svalka dig i det spännande och topphemliga Femörefortet!


Femörefortets vaktkur testas  2022-08-12


Unga glassätare i Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé  2022-08-12


Femörefortets alldeles egen bofink Knut utanför Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé  2022-08-12


Femörefortets sommarguideavslutning 2022 hos F11 Museum vid Skavsta flygplats i Nyköping  2022-08-11


Femörefortets sommarguideavslutning 2022 hos F11 Museum vid Skavsta flygplats i Nyköping - Alla 8 sommarguiderna  2022-08-11


Femörefortets sommarguideavslutning 2022 hos F11 Museum vid Skavsta flygplats i Nyköping - Linda flyger Piper Seneca  2022-08-11


Piper Seneca


Femörefortets sommarguideavslutning 2022 hos F11 Museum vid Skavsta flygplats i Nyköping - Telma flyger SK 60C  2022-08-11


Reprisbild: SK 60C Saab 105 - skolflygplan, lätt attack och spaning  1995-08-19


Femörefortets sommarguideavslutning 2022 hos F11 Museum vid Skavsta flygplats i Nyköping - Alla 8 sommarguiderna samlade för första gången  2022-08-11


Dagens personal i Femörefortet  2022-08-11


Besökare väntar på visning i solen utanför Femörefortet  2022-08-11


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A veteranbilsträff i Nyköpings hamn - Emil, Telma, Tilda och Linda  2022-08-10


Program 2022 för veteranbilsträffarna i Nyköpings hamn


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A vid Femörefortet  2022-08-10


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A vid Femörefortet  2022-08-10


Tre av dagens personal i Femörefortet - Linda, Tilda och Emil  2022-08-10


Femörefortets vaktkur med en intressant historia  2022-08-09


Tre fjärdedelar av Wienerbröderna - attackdykare som muckade 1969 från KA1 i Vaxholm  2022-08-09


Boktips: Röjdykarna - i vått och torrt - den spännande historien om marinens röjdykare under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok
som inte finns att köpa i öppna handeln


Gul Tagetes och blå Lobelia i blomlådorna vid Femörefortet  2022-08-09


Dagens andra besöksgrupp i Femörefortet från Försvarsmakten samlade före visningen med guiderna Jonathan och Mikael tv  2022-08-09


Besökare väntar på visning i solen utanför Femörefortet  2022-08-09


Dagens första besöksgrupp i Femörefortet från Försvarsmakten efter visningen med guiderna Mikael tv och Jonathan th  2022-08-09


Dagens första besöksgrupp i Femörefortet från Försvarsmakten samlade före visningen med guiderna Mikael tv och Jonathan th  2022-08-09


Finbesök på Femörefortets parkering  2022-08-09


Finbesök på Femörefortets parkering  2022-08-09


Finbesök på Femörefortets parkering  2022-08-09


Det finns två hjärtstartare i Femörefortet - en i Receptionen (bilden) och en i matsalen i berget  2022-08-08


Apparatlåda i Femörefortets stridsledningscentral i berget  2022-08-08


Två av dagens personal i Femörefortet - Elias och Erik  2022-08-07


Besökare i Femörefortets matsal i berget  2022-08-07


Besökare i Femörefortets matsal i berget  2022-08-07


Besökare i långa gången i Femörefortets berg  2022-08-07


Besökare i Femörefortets matsal i berget  2022-08-07


Här i inloppet till Oxelösunds hamn mellan Bjurshalsen tv och Ljungholmen th fanns under hela kalla kriget en fast minering med 30 sjöminor av typ K9  2022-08-07


Sjömina K9 för fast minering i Femörefortets utställning i berget


Besökstips: Villa Mästerlotsen i Gamla Oxelösund  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Vraket efter den år 1952 av ryssarna över Östersjön nedskjutna svenska DC3:an  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Flygplan Tp 79 Dakota (DC3)  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Flygplan Tp 47 Catalina  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Helikopter HKP 9A och flygplan SK 60  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Flygplan JAS 39B Gripen  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Flygplan AJS 37 Viggen  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Flygplan J 35D Draken  2022-08-07


Boktips: Saab 35 Draken - Sveriges spjutspets under kalla kriget - en bok i storformat - den ultimata boken om ikonflygplanet Draken - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Flygplan A 32A Lansen  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Flygplan S 29C Tunnan  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Luftvärnsrobot Rb 68 Bloodhound II  2022-08-07


Besökstips: Flygvapenmuseum på Malmen i Linköping - Utrustning från Stridslednings- och luftbevakningssystem STRIL 60  2022-08-07


Utsikt genom ett av de två periskopen i Femörefortets stridsledningscentral i berget  2022-08-06


Två flygplan av typ JAS 39 Gripen från flygvapnet någonstans i Sverige  2022-08-05 16:50


Modell av flygplan JAS 39A Gripen nr 39132  2022-08-05


Reprisbild: Blekinge flygflottilj F17 i Ronneby firar 60-årsjubileum - JAS 39A Gripen nr 39132  2004-08-29


Besökare skojar i matsalen i Femörefortets berg  2022-08-05


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A veteranbilsträff i Nyköpings hamn - Erik, Emil, Linda, Jonathan och Tilda  2022-08-03


Program 2022 för veteranbilsträffarna i Nyköpings hamn


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A fabrikat Volvo på veteranbilsträff i Nyköpings hamn  2022-08-03


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A veteranbilsträff i Nyköpings hamn - Jonathan och Ritva i samspråk  2022-08-03


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A veteranbilsträff i Nyköpings hamn - i fint sällskap med en Bentley  2022-08-03


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A veteranbilsträff i Nyköpings hamn  2022-08-03


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A veteranbilsträff i Nyköpings hamn - Erik och Emil  2022-08-03


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A veteranbilsträff i Nyköpings hamn - Erik och Emil  2022-08-03


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A veteranbilsträff i Nyköpings hamn - Erik och Emil  2022-08-03


Besökare från Tyskland i Femörefortets stridsledningscentral i berget  2022-08-02


Halofenomen runt solen över östra Öland  2022-08-02


Korstecken i skyn över nordvästra Skåne  2022-08-02


Besökstips: Malta At War Museum  2022-08-02


Besökstips: Malta At War Museum  2022-08-02


Besökstips: Malta At War Museum - Ledningsrum  2022-08-02


Besökstips: Malta At War Museum - Ledningsrum  2022-08-02


Besökstips: Malta At War Museum - Logement  2022-08-02


Besökstips: Malta National War Museum - Gloster Sea Gladiator  2022-08-02


Besökstips: Malta National War Museum - Willys Jeep  2022-08-02


Tipset: Femörefortets mycket stora sortiment av böcker om kalla kriget säljs även via postorder  2022-08-01


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A  2022-08-01


Femörefortets reklambil Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A  2022-08-01


Tre besökare i ammunitionsdurken vid Femörefortets 2:a pjäs  2022-08-01


Vi tackar Jonathan som jobbar sin sista dag för i sommar!  2022-07-31


Rest från kalla krigets stora svenska invasionsförsvar: Pjäsvärn 740 i Skånelinjen i Viken med en 7,5 cm värnkanon från Stridsvagn m/42 med Danmark och Helsingör th  2022-07-31


Besökstips: Vikens Sjöfartsmuseum  2022-07-31


Besökstips: Vikens Sjöfartsmuseum - Specialutställning Den Svenska Flottan 500 år  2022-07-31


Besökstips: Vikens Sjöfartsmuseum - Specialutställning Den Svenska Flottan 500 år - modell av kryssaren HMS Göta Lejon  2022-07-31


Besökstips: Vikens Sjöfartsmuseum - Specialutställning Den Svenska Flottan 500 år - modell av ubåten HMS Gotland  2022-07-31


Besökstips: Vikens Sjöfartsmuseum - Specialutställning Den Svenska Flottan 500 år  2022-07-31


Boktips: Bokpaketet Vår marin 500 år - del 1 1522-1899 och del 2 1900-2022 - praktverk i storformat - säljs i Femörefortet - även via postorder


Museichef med semesterskägg  2022-07-31


Besökstips: Beredskapsmuseet i Djuramåsa mellan Helsingborg och Höganäs - Kustartilleripjäs 7,5 cm m/57 dvs samma pjästyp som i Femörefortet  2022-07-31


Besökstips: Beredskapsmuseet i Djuramåsa mellan Helsingborg och Höganäs - Kustartilleripjäs 12 cm m/70 sk ERSTA  2022-07-31


Besökstips: Beredskapsmuseet i Djuramåsa mellan Helsingborg och Höganäs - Sjömålsrobot Rb 08/A  2022-07-31


Boktips: Kanonerna på Djuramåsa - Öresunds lås under femtio år - en bok i storformat - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln - säljs i Femörefortet - även via postorder


Jonathan i Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé  2022-07-31


Linda är en av dagens guider i Femörefortet  2022-07-31


Några av dagens många besökare i det Spännande och topphemliga Femörefortet  2022-07-31


Bricka "Värnpliktsnostalgi"  (27x20 cm) - säljs i Femörefortet - även via postorder - Sängkläder med mönstret på brickan har använts av miljoner svenska värnpliktiga - även idag  2022-07-31


Reprisbild: Femörefortets förläggning i berget med plats för 70 soldater och befäl när det begav sig ...  2021-02-06


Sveriges största sortiment av böcker om kalla kriget!? - säljs i Femörefortet - även via postorder  2022-07-31


Några av dagens många besökare med guiden Jarl utanför Femörefortet  2022-07-30


Resa med TGOJ-veterantåg från Eskilstuna-Hälleforsnäs till Oxelösund och veteranbuss till Femörefortet arrangerad av FSVJ-Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg  2022-07-30


Jonathan som jobbar sin 5:e sommar i Femörefortet fyller år och bjuder på egenbakat  2022-07-29


Ett utländskt örlogsfartyg passerar Strandbaden i NV Skåne  2022-07-29 15:40


Rest från kalla krigets stora svenska flygvapen: Räddningsterrängbil Rtgb 4112 Scania  2022-07-29


Reprisbild: Räddningsterrängbil Rtgb 4112 Scania


Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre som går att boka via www.femorefortet.se  2022-07-29


Femörefortets radarberg  2022-07-29


Femörefortets radarberg med 2 st periskop och Eldledningsradar PA-39/A  2022-07-29


Utsikt från Femörefortets radarberg  2022-07-29


Utsikt från Femörefortets radarberg  2022-07-29


Nyinkommet: Femörefortets Kylskåpsmagnet 5,9x4,1 cm i form av en förbudsskylt från kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder  2022-07-28


Reprisbild: Femörefortets radarberg  2002-08-18


Besökstips: Marinmuseum i Karlskrona  2022-07-27


Björn-Olov Träff berättar i matsalen i berget om sin tid som krigsplacerad i Femörebatteriet - sista tiden som stf batterichef  2022-07-26


Björn-Olov Träff berättar i matsalen i berget om sin tid som krigsplacerad i Femörebatteriet - sista tiden som stf batterichef  2022-07-26


Femörefortets alldeles egen bofink Knut på ett av fikaborden utanför Femörefortet  2022-07-26


Besökare i Femörefortets berg  2022-07-26


Guiden Tilda berättar vid Femörefortets 1:a pjäs  2022-07-25


Guiden Tilda pekar ut mot Hävringe vid horisonten på avstånd 13 km som också var max skjutavstånd för pjäserna vid Femörefortet  2022-07-25


På väg ned från Femörefortets radarberg  2022-07-25


Skenpjäs vid Femörefortet  2022-07-25


En del av alla böcker med tema Kalla kriget som säljs i Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé - böckerna säljs även via postorder  2022-07-25


Jonathan och Linda i Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé  2022-07-24


Några av dagens många besökare väntar utanför  2022-07-24


Två av flygvapnets flygplan JAS 39 Gripen passerar Strandbaden i NV Skåne  2022-04-24


Boktips: JAS 39 Gripen - den kompletta historien om dagens svenska stridsflygplan
- en bok i storformat - säljs i Femörefortet - även via postorderI Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé finns fika, kylda drycker, souvenirer, Sveriges största sortiment av böcker om kalla kriget och så förstås glass i stora lass!  2022-07-23


Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre som går att boka via www.femorefortet.se  2022-07-22


Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre - Mellanrummet på nedervåningen  2022-07-22


Utsikt från Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2022-07-22


Utsikt genom periskop i Femörefortets stridsledningscentral i berget  2022-07-22


Besökstips: Batteri Arholma  2022-07-22


Besökstips: Batteri Arholma  2022-07-22


Besökstips: Batteri Arholma - Radar  2022-07-22


Besökstips: Batteri Arholma - Periskophuv  2022-07-22


Besökstips: Batteri Arholma  2022-07-22


Besökstips: Batteri Arholma - Den berömda omkopplaren  2022-07-22


Boktips: Tornautomatbatteri 10,5 cm m/50 - en bok i storformat - handlar om Arholmabatteriets pjästyp - säljs i Femörefortet - även via postorder


Besökstips: F7 flottiljmuseum i Såtenäs  2022-07-22


Besökstips: F7 flottiljmuseum i Såtenäs - J 32B Lansen  2022-07-22


Boktips: 32 Lansen - den kompletta historiken om Saab 32 Lansen - en bok i storformat - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln - säljs i Femörefortet - även via postorder


Besökstips: F7 flottiljmuseum i Såtenäs - AJ 37 Attackviggen  2022-07-22


Boktips: AJ 37 Viggen - Ett under av teknisk genialitet och svensk ingenjörskonst - en bok i storformat - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln - säljs i Femörefortet - även via postorder


Besökstips: F7 flottiljmuseum i Såtenäs - JAS 39A Gripen  2022-07-22


Boktips: JAS 39 Gripen - den kompletta historien om dagens svenska stridsflygplan - en bok i storformat - säljs i Femörefortet - även via postorder


Femörefortets 1:a pjäs - Sveriges mest fotograferade kanon?!  2022-07-21


Sett i Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé - kylskåpsmagneter  2022-07-21


Femörefortets Kylskåpsmagnet 5,9x4,1 cm med förlaga från dörrar i Femörefortet
 

Övertydlig originalskylt på Femörefortets 3 ton tunga stötvågsportar


Krutgasejektorn på eldröret till Femörefortets 1:a pjäs  2022-07-20


Soldis över havet vid Femörefortet  2022-07-20


En av dagens 9 guidningar pågår i Femörefortet  2022-07-20


Nyhet: Femörefortets Nyckelbandsäljs i Femörefortet - även via postorder  2022-07-19Kustbevakningens KBV 001 Poseidon passerar Strandbaden i NV Skåne på nordlig kurs med fart 10,5 knop  2022-07-19 21:35


Periskopen i Femörefortets stridsledningscentral i berget är alltid lika populära  2022-07-19


Leverans till Femörefortet  2022-07-19


Besökstips: Beredskapsmuseet i Djuramåsa mellan Helsingborg och Höganäs  2022-07-19


Besökstips: Beredskapsmuseet i Djuramåsa mellan Helsingborg och Höganäs - 1:a pjäs Sonja mitt i bild  2022-07-19


Boktips: Kanonerna på Djuramåsa - Öresunds lås under femtio år - en bok i storformat - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln - säljs i Femörefortet - även via postorder


Välfylld parkering vid Femörefortet redan vid första visning kl 11  2022-07-19


Besökstips: Försvarsmuseum Boden - Femörefortets Emil på en Stridsvagn 103  2022-07-18


Besökstips: Försvarsmuseum Boden - Bandkanon 1  2022-07-18


Besökstips: Försvarsmuseum Boden - Haubits 77A  2022-07-18


Besökstips: Försvarsmuseum Boden - Stridsvagn 74  2022-07-18


Besökstips: Försvarsmuseum Boden - Pansarbandvagn 301  2022-07-18


Besökstips: Försvarsmuseum Boden - Radioterrängbil 936  2022-07-18


Besökstips: Försvarsmuseum Boden - Terrängbil m/42 moderniserad (sk KP-bil)  2022-07-18


Besökstips: Försvarsmuseum Boden - Helikopter 3C  2022-07-18


Gul Tagetes och blå Lobelia i blomlådorna vid Femörefortet  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden - 12 cm pjäs  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden - 12 cm pjäs  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden - 12 cm pjäs  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden - 12 cm pjäs  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden - 8,4 cm pjäs  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden - pjäs på insidan  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden - pjäs på insidan  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden  2022-07-18


Besökstips: Rödbergsfortet i Boden  2022-07-18


Kustbevakningens KBV 001 Poseidon passerar Strandbaden i NV Skåne på sydlig kurs med fart 7,9 knop  2022-07-18 13:49


Vi tackar Telma som jobbar sin sista dag för i sommar!  2022-07-17


Utsikt från Femörefortets radarberg - Det ankrade fartyget är ms Hav Marlin på 3 036 ton dw som väntar på kajplats i Oxelösunds Hamn  2022-07-17


Finbesök i Femörefortet  2022-07-16


RO Kn Björn-Olov Träff var ställföreträdande batterichef i Femörebatteriet när det begav sig  2022-07-16


Fika i Femörefortets matsal i berget  2022-07-16


Femörefortets alldeles egen bofink Knut på ett av fikaborden utanför Femörefortet  2022-07-16


Kanonväder vid Femörefortets 2:a pjäs  2022-07-16


Femörefortets 2:a pjäs  2022-07-16


Femörefortets 2:a pjäs  2022-07-16


Utsikt genom ett av de två periskopen i Femörefortets stridsledningscentral i berget  2022-07-15


Motorjournal i original från 1963 för Femörefortets elverk i berget  2022-07-15


Motorjournal i original från 1963 för Femörefortets elverk i berget  2022-07-15


Jonathan tar in glassgubben och flaggan för dagen  2022-07-14


Nyhet: Boken Hotet från Sovjet - Försvaret av nedre Norrlands militärområdesäljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln  2022-07-13


Turistbyrån i Oxelösund besöker Femörefortet  2022-07-13


Originalklotter i Femörefortet från krigsförbandsövningarna 1990 som var den sista med skjutning med kanonerna och 1994 som blev den allra sista  2022-07-12


Femörefortets alldeles egen bofink Knut väntar på tröskeln till Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé  2022-07-12


Sjömålsgranaterna i Femörefortet väger 11,5 kg dvs samma vikt som de skarpa granaterna hade  2022-07-12


Guiderna Jonathan och Tilda väntar på dagens första besökare  2022-07-12


MC-besök vid Femörefortet  2022-07-10


MC-besök vid Femörefortet  2022-07-10


Bricka "Värnpliktsnostalgi"  (27x20 cm) - säljs i Femörefortet - även via postorder - Sängkläder med mönstret på brickan har använts av miljoner svenska värnpliktiga - även idag  2022-07-09


Reprisbild: Femörefortets förläggning i berget med plats för 70 soldater och befäl när det begav sig ...  2021-02-06


Besökare i Femörefortets berg  2022-07-09


Göta kanal 200 årsjubileum vid Bergs slussar  2022-07-09


Göta kanal 200 årsjubileum vid Bergs slussar  2022-07-09


Göta kanal 200 årsjubileum vid Bergs slussar  2022-07-09


Göta kanal 200 årsjubileum vid Bergs slussar - Terrängbil 13  2022-07-09


Göta kanal 200 årsjubileum vid Bergs slussar - Personbil 8 och Lastbil Volvo FL7  2022-07-09


Vid ammunitionshissen rakt under Femörefortets 2:a pjäs  2022-07-08


Periskopen i Femörefortets stridsledningscentral i berget är alltid lika populära  2022-07-08


Reprisbild: Utsikt genom ett av Femörefortets två periskop  2017-09-16


Nu finns två hjärtstartare i Femörefortet  2022-07-08


Utbildning i Hjärt- & Lungräddning pågår i Femörefortet  2022-07-08


Finska lastfartyget ms Viikki på 26 500 ton dw på väg in i Oxelösunds Hamn lastad med järnmalmspellets från Luleå  2022-07-07


Vy vid Fiskehamnen i Oxelösund  2022-07-07


Besökare i Femörefortets stridsledningscentral i berget  2022-07-07


En bokad grupp besöker Femörefortet med buss före dagens ordinarie visningar  2022-07-07


Femörefortets alldeles egen bofink Knut utanför fortet  2022-07-07


Åter i Femörefortets museibutik - Försvarets stålhjälm från kalla krigets stora svenska invasionsförsvar  2022-07-06


Rest från kalla krigets stora svenska flygvapen - Kortbana m/90 till Ljungbyheds flygbas  2022-07-06


Besökstips: Hässleholms museum  2022-07-06


Besökstips: Hässleholms museum - Terrängbil 13 i sjuktransportutförande, Terrängbil 30 och Terrängbil 20  2022-07-06


Besökstips: Hässleholms museum - Stridsvagn 74  2022-07-06


Besökstips: Hässleholms museum  2022-07-06


Tre av dagens många besökare i Femörefortets stridsledningscentral i berget  2022-07-06


Nyhet: Boken JA 37 Viggen - Svenskt jaktflyg till landets försvar - handlar om JA 37 Jaktviggen dvs den ultimata Viggenversionen - en bok i storformat - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln  2022-07-05


JA 37 Jaktviggen - föregångare till dagens JAS 39 Gripen i flygvapnet


Nyhet: Den mycket efterlängtade boken Militär receptsamling - 45 klassiska recept från Försvarsmaktensäljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln  2022-07-05


Femörefortets ordonnanscykel används vid bomöppning  2022-07-05


Besökare i ammunitionsdurken i berget vid Femörefortets 2:a pjäs  2022-07-05


En polishelikopter passerar någonstans i Sverige  2022-07-05 11:48


Skur med störtregn vid Femörefortet  2022-07-04


Det finns en vattenskål för hundarna vid Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé  2022-07-04


Aftonbladet  2022-07-03


Aftonbladet  2022-07-03


Anne och Emil i Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé  2022-07-03


En av dagens 9 guidade visningar startar vid Femörefortet  2022-07-03


Solig morgon och Femörefortet har precis öppnat för dagen  2022-07-03


Femörefortets två reservkraftverk drivs med 6-cylindriga dieselmotorer av fabrikat Volvo  2022-07-02


Resa med TGOJ-veterantåg från Linköping-Norrköping till Oxelösund och TGOJ-veteranbuss till Femörefortet arrangerad av FSVJ-Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - Bussen passerar bommen på väg från Femörefortet  2022-07-02


Ordinarie besökare väntar i solen utanför Femörefortet  2022-07-02


Resa med TGOJ-veterantåg från Linköping-Norrköping till Oxelösund och TGOJ-veteranbuss till Femörefortet arrangerad av FSVJ-Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - Personalen med reglementsenlig klädsel vid TGOJ-bussen av fabrikat Scania årsmodell 1968  2022-07-02


Resa med TGOJ-veterantåg från Linköping-Norrköping till Oxelösund och TGOJ-veteranbuss till Femörefortet arrangerad av FSVJ-Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - Guiden Telma berättar om Femörefortet  2022-07-02


Resa med TGOJ-veterantåg från Linköping-Norrköping till Oxelösund och TGOJ-veteranbuss till Femörefortet arrangerad av FSVJ-Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - Framme vid Femörefortet  2022-07-02


Resa med TGOJ-veterantåg från Linköping-Norrköping till Oxelösund och TGOJ-veteranbuss till Femörefortet arrangerad av FSVJ-Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - Bussen passerar förbi bommen till Femörefortet  2022-07-02


Resa med TGOJ-veterantåg från Linköping-Norrköping till Oxelösund och TGOJ-veteranbuss till Femörefortet arrangerad av FSVJ-Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - Bussen kommer till Femörefortet för inpassering förbi bommen till Femörefortet  2022-07-02


Sommartecken - Fåren har återvänt till Femöre  2022-07-02


Sommarguiderna har korvgrillning på Femöre efter jobbet  2022-07-01


Korvgrillning på grillplatsen intill Femörefortets parkering  2022-07-01


Femörefortets sommarguider Emil, Jonathan, Elias, Telma, Tilda, Linda och Jarl i Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé  2022-07-01


Lars Lindstedt bodde åren 1948-1952 i Fyrvaktarbostaden på Femöre där hans far var fyrmästare  2022-07-01


Full aktivitet i Femörefortets Reception/Museibutik/Kafé  2022-07-01


Besöksgruppen i Femörefortets matsal i berget  2022-07-01


En bokad gruppvisning pågår i Femörefortet före dagens ordinarie visningar  2022-07-01


Fortsättning, Aktuella bilder 2022Copyright Föreningen Femörefortet ©