Länkar

 
Besökstips


Femörefortet - Oxelösund och bogserbåtarna


Bulklastfartyget Hamburg Team på 39 300 ton dw passerar Femörefortet på väg in i Oxelösunds hamn med bogserbåtarna Svitzer Madeira och Svitzer Gaia  2023-12-13


Bogserbåtarna Svitzer Madeira och Svitzer Gaia lägger till i Fiskehamnen i Oxelösund efter ett uppdrag  2023-10-16


Bogserbåten Freja i Fiskehamnen i Oxelösund  2023-09-06


Bogserbåten Skuld på utgående från Oxelösunds Hamn med destination Oskarshamn  2023-08-22


Utsikt vid Fyrvaktarbostaden på Femöre - Lotsbåten Pilot 212 SE, bogserbåten Freja och cypernflaggade lastfartyget ms Optimar  2023-03-15


Bogserbåten Svitzer Björn passerar fyren på Femörehuvud  2023-02-14


Bogserbåten Svitzer Björn passerar Femörehuvud på väg från Norrköping till Oxelösund  2023-02-14


Bogserbåten Svitzer Gaia passerar den nymålade Femörefortets 1:a pjäs  2022-10-07


Bogserbåten Svitzer Gaia i fiskehamnen i Oxelösund  2022-09-27


Bogserbåten Svitzer Gaia i fiskehamnen i Oxelösund  2022-09-27


Femöredagen - Bogserbåten Svitzer Gaia saluterar med sina två vattenkanoner  2022-08-27


Bogserbåten Svitzer Gaia på väg ut från Oxelösunds Hamn  2022-08-27


Bogserbåtarna Svitzer Björn och Svitzer Gaia i Fiskehamnen i Oxelösund  2022-06-23


Bogserbåtarna Svitzer Björn, Skuld och Svitzer Gaia i Fiskehamnen i Oxelösund  2022-05-12


Tankfartyget mt Cielo Di Capri på 39 000 ton dw passerar Femörefortet på väg ut från Oxelösunds Hamn på väg till Rotterdam assisterat av bogserbåtarna Freja och Skuld  2022-03-15


Bulkfartyget ms SDTR Celeste på 84 994 ton dw passerar Femörefortet på väg ut från Oxelösunds Hamn med destination Luleå med bogserbåten Skuld bakom  2021-11-05

125
Bogserbåten Fenja i Oxelösunds Hamn  2021-10-17


Bogserbåten Skuld i Oxelösunds Hamn  2021-10-17


Bogserbåten Freja i Oxelösunds Hamn  2021-10-17


ms Medi Ginevra på 87 091 ton dw i Oxelösunds Hamn med bogserbåtarna Freja, Fenja och Skuld  2021-10-17


Bogserbåten Skuld i Oxelösunds Hamn  2021-10-17


Bogserbåten Fenja i Oxelösunds Hamn  2021-10-17


Bogserbåten Freja i Oxelösunds Hamn  2021-10-17


Bogserbåten Fenja i Oxelösunds Hamn  2021-10-17


ms Medi Ginevra på 87 091 ton dw vänds i hamnbassängen i Oxelösunds Hamn av bogserbåtarna Freja och Fenja  2021-10-17


ms Medi Ginevra på 87 091 ton dw i Oxelösunds Hamn med full last av stenkol från Australien till SSAB med bogserbåten Freja th  2021-10-17Svitzers bogserbåt Skuld i Lindökanalen i Norrköping - Svitzers tre bogserbåtar Skuld, Freja och Fenja servar hamnarna i Oxelösund, Norrköping och Nynäshamn  2021-10-08


Vy vid Fiskehamnen i Oxelösund med bogserbåten Svitzer Björn på utgående i bakgrunden  2021-08-05


Bulkfartyget ms Kambanos (tv) på 87 328 ton dw med last av stenkol från Australien till SSAB på väg in till Oxelösunds Hamn möts av bogserbåtarna Skuld, Freja och Svitzer Björn  2021-02-10


Det grekiska tankfartyget mt Minerva Leo på 39 070 ton dw lägger till vid oljekajen i Oxelösunds Hamn med bogserbåten Freja th  2020-12-05 13:30


Bogserbåtarna Dynan och Bob i Fiskehamnen i Oxelösund  2020-11-29


Bogserbåten Dynan på väg ut från hemmahamnen Oxelösund med destination Nynäshamn  2020-09-30


Bogserbåtarna Dynan, Skuld och Freja i Fiskehamnen i Oxelösund  2020-08-18Bulkfartyget ms Ecofaith G. O. på 81 963 ton dw bogseras ut från Oxelösunds Hamn av bogserbåten Dynan efter lossning av kol till SSAB från Australien  2020-05-09 14:25


Bogserbåten Freja passerar Femörefortet på väg till Norrköping från Oxelösund  2020-04-10 11:59


Bogserbåten Skuld passerar Femörefortet på väg till Norrköping från Oxelösund  2020-04-10 11:29


Tankfartyget mt Cielo di Ulsan på 39 060 ton dw på väg in i Oxelösunds Hamn med bogserbåten Freja th  2020-04-03


Tankfartyget mt Cielo di Ulsan med bogserbåten Freja på väg in i Oxelösunds Hamn  2020-04-03


Lastfartyget ms Fwn Solide på 10 574 ton dw med bogserbåten Skuld bakom på väg ut från Norrköpings hamn genom Lindökanalen för att sedan på väg ut i Östersjön passera Femörefortet  2020-03-10


Bogserbåten Freja vid kaj i Fiskehamnen i Oxelösund  2020-01-24


Bogserbåten Freja passerar Femörefortet på väg in till Oxelösunds Hamn  2020-01-05


Oxelösunds Hamn - Bogserbåtarna Freja, Dynan och Skuld knuffar in bulkern ms Navios Coral på 84 904 ton dw till kaj med tankern mt Excello på 19 999 ton dw th  2019-11-02


Bogserbåten Skuld passerar Femörefortet på väg från Norrköping till Oxelösund  2019-09-17Tävlingsseglare utanför Femörefortet med den lilla ön Vinterklasen th och bogserbåten Freja mitt i bild  2019-05-27


Det Liberiaregistrerade containerfartyget ms Annaba på 20 614 ton dw backar in till kaj i Pampushamnen i Norrköping med hjälp av bogserbåten Skuld  2019-04-11 17:10


Bogserbåten Dynan på väg till sin tilläggsplats i Fiskehamnen på Femöre i Oxelösund  2018-07-18


Ny bogserbåt i Oxelösund - Svitzer Trym  2018-05-24


Bogserbåten Freja och Sjöfartsverkets ms Fyrbyggaren i Fiskehamnen i Oxelösund  2018-05-11


Oxelösunds Hamn - Bulkfartygen ms Alppila på 20 499 ton dw och ms CS Jaden på 38 101 ton dw samt bogserbåten Dynan  2018-05-06 16:20


Bogserbåten Dynan i Oxelösunds Hamn med bulkfartyget ms Ocean Ambition på 82 000 ton dw i bakgrunden  2018-04-16


Oxelösunds Hamn med bogserbåten Freja  2018-04-09


Bulkfartyget ms Andalucia på 37 430 ton dw passerar Femörefortet på väg in i Oxelösunds Hamn med bogserbåten Freja i aktern  2018-02-19 14:15


Bulkfartyget ms Ansac Kathryn på 32 728 ton dw på väg in till kaj i Oxelösunds Hamn med bogserbåten Dynan th  2017-10-13


Utsikt vid Femörefortets 1:a pjäs - Tankfartyget mt Sea Hope vid horisonten th och bogserbåten Freja tv  2017-09-16


Bulkfartyget ms Shandong Fu En knuffas in till kaj i Oxelösunds Hamn av bogserbåtarna Freja, Dynan och Skuld  2017-08-16


Bogserbåten Freja passerar Femörefortet på väg in till Oxelösunds Hamn från Norrköping med den lilla ön Vinterklasen th  2017-06-16


Bogserbåten Freja passerar Femörefortet på väg in i Oxelösunds Hamn  2017-05-11


Bogserbåten Freja på väg in till hemmahamnen Fiskehamnen på Femöre  2017-05-09


Bogserbåten Skuld passerar Femörefortet på väg till Norrköping fotograferad genom ett av periskopen i stridsledningscentralen  2016-12-22


Bogserbåten Freja i Oxelösunds Hamn  2016-12-06


Utsikt vid Femörefortet - Bogserbåten Freja mitt i bild  2016-10-20


Bogserbåten Dynan passerar Femörefortet på väg in till Oxelösunds Hamn  2016-09-13


Bogserbåten Dynan passerar Femörefortet på väg in i Oxelösunds Hamn  2016-06-02


Bogserbåtarna Freja och Skuld i Fiskehamnen i Oxelösund  2016-05-25


Bogserbåten Dynan passerar den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre på väg till Norrköping  2016-02-12 10:40


Bogserbåten Dynan passerar Femörefortet på väg från Norrköping till Oxelösund med den lilla ön Vinterklasen tv  2015-10-05


Bogserbåtarna Freja och Dynan baxar in ms AM Krakow på 81 752 ton dw till kaj i Oxelösunds Hamn  2015-10-04


Bogserbåten Dynan på väg ut ur Oxelösunds Hamn  2015-09-23


Bogserbåten Dynan på väg in i Oxelösunds Hamn  2015-09-23


Tankfartyget mt V8 Stealth II på 112 863 ton dw passerar Femörefortet på ingående till Oxelösunds Hamn assisterat av bogserbåtarna Dynan och Freja  2015-09-16


Sett på sta´n - ms Arkadia och bogserbåten Skuld  2015-09-08


Grekiska tankern mt Amazon Victory på 72 800 ton dw på utgående från Oxelösunds Hamn assisterad av bogserbåtarna Freja och Skuld  2015-09-02


Bogserbåten Freja vid kaj i Fiskehamnen på Femöre i Oxelösund  2015-08-28


Bogserbåten Freja i Oxelösunds Hamn  2015-08-28


Systerbogserbåtarna Freja och Frigga vid sin kaj i Fiskehamnen i Oxelösund  2015-06-26


Maltaflaggade ms Hampton Bridge på 76 847 ton dw på väg till kaj i Oxelösunds Hamn med hjälp av bogserbåtarna Freja, Dynan och Skuld 2015-04-16


Kustbevakningens KBV 031 och KBV 002 Triton i Oxelösunds Hamn med haveristen ms Kertu innanför och bogserbåten Freja längst th  2014-10-30


Kustbevakningens KBV 002 Triton med haveristen ms Kertu innanför och bogserbåten Freja th  2014-10-30


Kustbevakningens KBV 002 Triton och bogserbåtarna Freja och Skuld bogserar haveristen ms Kertu förbi Femörefortet  2014-10-30


Kustbevakningens KBV 031 tv, KBV 002 Triton och bogserbåtarna Freja och Skuld bogserar in haveristen ms Kertu till Oxelösunds Hamn  2014-10-30


Bogserbåten Skuld assisterar tankbåten Minerva Clara utanför Femörefortet  2014-09-14


Tankern mt Patricia av Valetta på 16 642 ton dw assisterad av bogserbåten Skuld  2014-04-23


Tankern mt Patricia på väg in till kaj i Oxelösunds Hamn - bogserbåten Skuld th  2014-04-23


Bogserbåtarna Dynan, Bure, Freja och Skuld  i Oxelösund  2014-03-17


Bogserbåten Freja passerar Femörefortet på väg in till Oxelösunds Hamn  2014-02-17 16:20


Bogserbåten Skuld i Oxelösunds Hamn  2013-11-17


Bogserbåtarna Skuld, Dynan och Freja knuffar in grekiska ms Maverick Genesis till kajen i Oxelösunds Hamn  2013-11-17


MS Maverick Genesis på 80 705 ton dw på väg in till kaj i Oxelösunds Hamn med bogserbåten Skuld styrande i aktern 2013-11-17


MS Maverick Genesis med full last av kol till SSAB har just passerat Femörefortet på väg in i Oxelösunds Hamn 
med bogserbåten Skuld th  2013-11-17


Bogserbåtarna Freja och Skuld med 78 000-tonnaren Oceanic Power i bakgrunden i Oxelösunds Hamn  2013-11-14


Bogserbåtarna Dynan, Freja och Skuld i Oxelösunds Hamn  2013-11-14


Bogserbåtarna Björn, Freja och Dynan vid sin kaj i fiskehamnen i Oxelösund  2013-09-25


Bogserbåten Freja på väg ut från Oxelösunds Hamn  2013-08-27 14:03


Bogserbåten Dynan på väg ut från Oxelösunds Hamn för att assistera maltaflaggade tankern Baltic Frost på 37 100 ton dw  2013-08-27


Bogserbåten Freja passerar V Kovik i Bråviken på väg från Oxelösund till Norrköping  2013-06-25


Bogserbåten Freja passerar Fyrvaktarbostaden på Femöre på väg från Oxelösund till Norrköping  2013-06-12


Bogserbåtarna Dynan, Freja och Björn i Oxelösunds fiskehamn  2012-12-13


Bogserbåtarna Freja och Björn i Oxelösunds fiskehamn  2012-11-15


De sista besökarna på 2012 års ordinarie visningar i Femörefortet var besättningen på Svitzers bogserbåtar i Oxelösund  2012-10-08


Tre bogserbåtar och en lotsbåt vid ms Bergen Trader utanför Femörehuvud  2012-04-16


Bogserbåtar i Oxelösunds Hamn - Dynan och Freja  2011-08-08


Bogserbåten Svitzer Njal i Oxelösunds hamn  2011-05-27


MS Amstelborg på 17356 ton dw på väg ut från Oxelösunds Hamn med assistans av bogserbåten Svitzer Trym  2011-04-15


Bogserbåtarna Freja, Svitzer Helios och Svitzer Nerthus i Oxelösunds Hamn  2011-02-13


MS Alexandra av Pireus på 74756 ton dw på väg in i Oxelösunds Hamn - bogserbåten Freja th  2011-02-13 15:35


Bogserbåten Björn passerar Femörefortet på väg till Norrköping  2010-10-09


Bogserbåten Steel backar ut ur pråmen Bothnia i Oxelösunds Hamn  2010-09-19


Bogserbåtarna Björn och Freja i Oxelösund  2010-08-11


Bogserbåten Bonden passerar ut ur Oxelösunds Hamn  2010-05-27


12000-tonnaren ms Hans Lehmann bogseras ut ur Oxelösunds Hamn av bogserbåtarna Björn och Per 2010-02-28 14:20


En svan och några sothöns vid bogserbåten Bonden i Fiskehamnen i Oxelösund  2010-02-28


Bogserbåtarna Per och Bonden i Oxelösunds hamn  2010-02-19


Bogserbåten Per bryter is vid inloppet till Oxelösunds hamn  2010-01-31


Bogserbåten Björn passerar Femörefortet på väg till Norrköping  2010-01-15


Bogserbåtarna Bonden, Per och Björn i Fiskehamnen i Oxelösund  2010-01-15


Bogserbåten Björn utanför Femörefortet med ön Vinterklasen i bakgrunden  2009-10-11


Bogserbåtarna Björn, Herbert från Oskarshamn och S:t Olof baxar in mt Joelmare till oljekajen i Oxelösunds Hamn  2009-08-26


Tankern mt Joelmare på 71055 ton dw med hemmahamn Monrovia på väg in i Oxelösunds Hamn - bogserbåtarna S:t Olof och Björn assisterar  2009-08-26 17:20


Bogserbåten Björn på väg ut i dimman  2009-06-23


Bogserbåten Björn saluterar invigningen av Oxelösunds Hamns nya jättekran Xiao Ping  2009-06-03


Bogserbåten Per på väg in till Oxelösunds Hamn  2009-05-31


Bogserbåtarna Björn och Per i Oxelösunds Hamn  2009-04-18


Bogserbåtarna Björn, Per och Knut i Oxelösunds Hamn  2009-04-18


Bogserbåten Björn assisterar när ms Zhen Hua 10 anländer med Oxelösunds Hamns nya jättekran från Kina 2009-04-18 06:37


ms Zhen Hua 10 anländer med Oxelösunds Hamns nya jättekran från Kina - bogserbåtarna Björn och Per assisterar  2009-04-18 06:35


Bogserbåtarna Per, S:t Olof och Knut i Oxelösunds Hamn  2009-04-17


Bogserbåten S:t Olof i Bråviken på väg från Norrköping  2008-09-02


Bogserbåten Per passerar Femörefortet på väg in till Oxelösunds Hamn  2008-08-24


Bogserbåtarna Björn och Per i Oxelösunds fiskehamn  2008-04-16


Bogserbåten Björn passerar Femörefortet på utgående från Oxelösunds Hamn  2008-01-12


Bogserbåtarna Knut, Arctic Helios, S:t Olof och Björn i Fiskehamnen i Oxelösund  2007-03-17


Bogserbåtarna Björn och S:t Olof i Fiskehamnen i Oxelösund  2007-03-17Bogserbåten Knut i Fiskehamnen i Oxelösund  2006-08-21


Bogserbåtarna Björn, Arctic Helios och Knut i Fiskehamnen i Oxelösund  2006-08-
17


Bogserbåten Arctic Helios i Oxelösunds Hamn  2006-03-19


Bogserbåten Björn i Oxelösunds Hamn  2006-03-19


Bogserbåten Björn i Oxelösunds Hamn  2006-03-19


Bogserbåtarna Arctic Helios, Björn och Bohus i Oxelösunds Hamn  2006-03-19


Bogserbåten Knut passerar Femörefortet  2005-04-04


Kollastade ms Bonita på väg in i Oxelösunds hamn assisterad av tre bogserbåtar från Röda bolaget  2003-09-08Bogserbåten Knut i Fiskehamnen i Oxelösund  2003-05-25


Bogserbåten Gösta i Fiskehamnen i Oxelösund  2003-01-26


Bogserbåten Gösta (th) i Fiskehamnen i Oxelösund  2003-01-26
 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©