Besökstips


Femörefortet - Befästningsforum 2007


Befästningsforum 2007 i Oxelösund 2007-05-12--13
 

2007-05-12
Lördag
Befästningsforum 2007 i Oxelösund dag 1
i Koordinaten (Biblioteket) i Oxelösund

Program
kl. 13:30 till kl. 17:00
(SMM - Statens Maritima Museer)
2007-05-13
Söndag

Befästningsforum 2007 i Oxelösund dag 2
i Femörefortet

09:30   Femörefortet öppnar, guidade visningar
11:00   Antikvarie Lena Wernevik från Sörmlands
           museum berättar om arbetet med boken om
           internerade u-båtsbesättningar i Mariefred
11:30   Stefan Lundblad från
SMM berättar om
           utredningen Försvar i Förvar
Lunch serveras i fortet till fortpris!
14:00   Sista guidade visningen för dagen startar
(SMM - Statens Maritima Museer)


Lördag 2007-05-12, bilder:


Befästningsforum 2007 dag 1 i Koordinaten (Biblioteket) i Oxelösund 2007-05-12


Tom Linder, ordförande i Föreningen Femörefortet, inleder


Öv 1 Lars Hansson berättar om Femörefortet och det kalla krigets kustförsvar i Oxelösundsområdet


Thomas Roth, 1:e intendent vid SFHM - Statens Försvarshistoriska museer, talar om Sveriges försvar under det kalla kriget


Kaffepaus


Tore Forsberg, fd chef för SÄPO:s kontraspionage, berättar om industrispionage under och efter det kalla kriget


Memma Hagström från Arholma berättar om Arholma Norra Fort

Söndag 2007-05-13, bilder:


Befästningsforum 2007 dag 2 i Femörefortet i Oxelösund 2007-05-13


Lena Wernevik, antikvarie från Sörmlands museum, berättar om arbetet med boken om internerade ubåtsbesättningar i Mariefred


Wadek Sloma: En polsk ubåtsman i Mariefred


Lars Hansson och Tore Forsberg i Femörefortet 2007-05-13
         


Copyright Föreningen Femörefortet ©