Besökstips


Boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984

Boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 är en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser under jakten på främmande undervattensverksamhet på Almö i Karlskrona skärgård de första dagarna i mars 1984. Boken innehåller ett stort antal bilder
och kartor.

Författaren major Mikael Lindholm var 1984 löjtnant och plutonchef vid I12 - Norra Smålands regemente i Eksjö när han i all hast blev beordrad att med sin pluton åka till Almö i Karlskrona skärgård för att hindra passage av främmande grodmän över den smala ön.


Boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser - säljs i Femörefortet - även via postorder
Länk: http://www.expressen.se/kvallsposten/31-ar-senare-fienden-ar-har-tankte-jag/
Länk: http://www.svd.se/befal-beklagar-att-vi-inte-tog-en-dykare
Artikel i SvD 2018-03-08


Boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser - säljs i Femörefortet - även via postorder


Författaren major Mikael Lindholm berättar för första gången offentligt om sina dramatiska upplevelser på Almö 1984 vid Föreningen Femörefortets årsmöte 2014-03-16 - det var först efter detta tillfälle han bestämde sig för att skriva boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984


Här väster om Karlskrona ligger Almö

Boken
Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 säljs i Femörefortets museibutik och kostar 195 kr.

 

Boken kan också köpas via postorder, varvid kostnad för postens porto och pack tillkommer med 45 kr. Vid postorderköp sätt in 240 kr på vårt bankgiro 5686-3582, så skickar vi när pengarna kommit. Kom ihåg att ange namn och postadress vid betalning.

Välkommen!

 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©