Besökstips


Femörefortet - Invigning av provåret 2003-06-18

2003-06-18 invigdes Femörefortet som ett museum över det kalla kriget sedan regeringen beslutat om ett provår i väntan på Oxelösunds kommuns formella övertagande av Femörefortet. Provåret 2003 blev en succé utan dess like med fler än 10000 nöjda besökare.
För driften av museet under provåret 2003 ansvarade Intressegruppen för Femörefortets bevarande, som sedan bildade Föreningen Femörefortet med det första medlemsmötet 2004-02-07.
Efter förhandlingar vintern och våren 2004 övertog Oxelösunds kommun Femörefortet från ägaren Fortifikationsverket i samband med en officiell invigning 2004-06-01. Föreningen Femörefortet ansvarar sedan dess för verksamheten i museet Femörefortet enligt ett långtidsavtal med ägaren Oxelösunds kommun.
 
Samling inför invigning av provåret för Femörefortet 2003-06-18 12:00


Även media är på plats


Hasse Herngren skjuter invigningssaluten!


Översten av första graden Lars Hansson invigningstalar


Olle Berg invigningstalar för Oxelösunds kommun


Lycka till med provåret!


Olle Berg tackar Fortifikationsverkets Lennart Aldrin för all hjälp


Olle Berg tackar Fortifikationsverkets generaldirektör Sören Häggroth


Idel glada miner


Fortifikationsverkets generaldirektör Sören Häggroth invigningstalar


Invigningsbandet klipps!
 
Femörefortet öppnar för allmänheten  2003-06-23Artikel i SN-Södermanlands Nyheter dagen efter att visningarna i Femörefortet startat för allmänheten  2003-06-24
 
Copyright Föreningen Femörefortet ©