Besökstips


Femörefortet - Minstation Lilla Runnskär


Minstationen vid Lilla Runnskär med uppgiften att försvara Örsbaken och inloppet till SSAB:s hamn i Oxelösund byggdes i mitten av 1980-talet och revs i början av 2000-talet.

Oxelösunds kustförsvar under kalla kriget
 


På ön Lilla Runnskär fanns en minstation från mitten av 1980-talet och som revs i början av 2000-talet


Lilla Runnskär


Lilla Runnskär


Lilla Runnskär


Fd minstationens pir på Lilla Runnskär


Piren vid fd minstationen på Lilla Runnskär


Rester av minstationen på Lilla Runnskär


Rester av minstationen på Lilla Runnskär


Rester av minstationen på Lilla Runnskär


Här vid Örsbakens mynning tvärs över farleden till SSAB:s stålhamn låg minorna från minstationen på Lilla Runnskär


Rester av minstationen på Lilla Runnskär


Här fanns radar och periskop på minstationen på Lilla Runnskär


Sensommarblomning på Lilla Runnskär


På ön Lilla Runnskär fanns en minstation från mitten av 1980-talet och som revs i början av 2000-talet


Lilla Runnskär


Boktips: Den helt unika boken Sjöminan under kalla kriget säljs i Femörefortet och behandlar den topphemliga svenska minkrigföringen under kalla kriget


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©