Länkar

 
Besökstips


Femörefortet - Stridsvagnshinder

Femörefortets Projekt Stridsvagnshinder 2020 omfattar flyttning av fem stridsvagnshinder från Frösängs gärde i Oxelösund till Femörefortet. Vid grävning i samband med bygget av den nya Oxelöskolan på Frösängs gärde hittades de fem stridsvagnshindren. Stridsvagnshindren uppfördes under andra världskriget och togs bort ca 1960.


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Per Rödseth berättar om projektet med stridsvagnshindren i Femörefortets matsal i berget  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Per Rödseth berättar om projektet med stridsvagnshindren i Femörefortets matsal i berget  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Ärtsoppa och pannkakor i Femörefortets matsal i berget  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Anders Magnusson klipper bandet  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Anders Magnusson klipper invigningsbandet  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Anders Magnusson berättar om stridsvagnshindren  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Anders Magnusson berättar  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Anders Magnusson berättar  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Anders Magnusson är initiativtagaren till att rädda stridsvagnshindren  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Föreningen Femörefortets ordförande Per Rödseth  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Maria Malmberg och Anders Magnusson från Oxelösunds kommun  2021-09-24


Invigning av stridsvagnshindren vid Femörefortet - Deltagare  2021-09-24


Stridsvagnshindren vid Femörefortet  2021-09-06


Stridsvagnshindren vid Femörefortet  2021-01-21


Stridsvagnshindren utanför Femörefortet  2020-11-13 12:20


Skylten vid stridsvagnshindren vid Femörefortet  2020-10-26 16:13


Skylttexten


Skylten vid stridsvagnshindren vid Femörefortet utan text  2020-10-26 11:57


De fem stridsvagnshindren från Frösängs Gärde är på plats vid Femörefortet  2020-10-11 14:30


Dags för hemfärd  2020-10-11 14:20


Dags för hemfärd  2020-10-11 14:20


Alla fem på prydlig rad  2020-10-11 14:11


Fr v Robert, Hans, Göran och Anne  2020-10-11 14:10


Hans, Göran och Robert var de som gjorde jobbet  2020-10-11 14:05


Endast lite småjusteringar återstår  2020-10-11 12:45


Hans i sin grävare  2020-10-11 12:44


Robert  2020-10-11 12:44


Lastmaskin och grävmaskin  2020-10-11 12:43


Ett hinder lyfts fram  2020-10-11 12:04


Ett hinder väger ca 5 ton  2020-10-11 12:02


Rejält lyft med Olli i bakgrunden  2020-10-11 12:02


Välförtjänt fikapaus  2020-10-11 11:13


På plats  2020-10-11 10:52


Trycks på plats  2020-10-11 10:43


Ännu ett hinder läggs på plats  2020-10-11 10:18


Ett hinder körs på plats  2020-10-11 10:17


Lyft  2020-10-11 10:16


Grävning  2020-10-11 09:34


Hål grävs för hindren  2020-10-11 09:34


Alla fem stridsvagnshinder från Frösängs gärde lagrade utanför Femörefortet  2020-09-17 15:15


Avlyftning pågår av de sista tre hindren  2020-09-17 14:21


De tre sista stridsvagnshindren lyfts av vid Femörefortet  2020-09-17


De två första stridsvagnshindren vid Femörefortet  2020-09-15 14:44
 


Provgrävning där stridsvagnshindren skall placeras - Femörefortets Roland th  2020-09-15 09:26


Det andra av de två stridsvagnshindren lyfts av  2020-09-15 09:12


Femörefortets Roland och Ritva kontrollerar avlyftningen  2020-09-15 09:04

Transporten av de första två av de fem stridsvagnshindren anländer till Femörefortet  2020-09-15 09:01


Fd stridsvagnshinder från Frösängs gärde - mellanlagrade vid Oxelösunds kommuns förråd  2020-06-10


Fd stridsvagnshinder från Frösängs gärde - Femörefortets Göran  2020-06-10


Fd stridsvagnshinder vid Frösängs gärde framgrävda vid bygget av nya Oxelöskolan th  2020-05-25

 
Stridsvagnshinder på Frösängs gärde i Oxelösund 1957


Stridsvagnshinder på Frösängs gärde i Oxelösund 1950, hinder som togs bort helt först ca 1960


Stridsvagnshinder på Frösängs gärde i Oxelösund - i bakgrunden Oxelö gård
  


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©