Besökstips


Femörefortet - Projekt Vatten och Avlopp  2013-2014

Styrelsen i Föreningen Femörefortet beslutade i början av 2013 att försöka finansiera och genomföra indragning av kommunalt vatten och avlopp i Femörefortet. Som en del av finansieringen beviljades föreningen under försommaren ett bidrag från Riksantikvarieämbetet.
Projektet startade med att etablera samarbete med den VA-förening på södra Femöre som drog in vatten och avlopp i ett stort antal fastigheter vintern 2012-2013 samt med den huvudentreprenör som genomförde arbetet. Under våren/försommaren startade så arbetet med att söka alla de tillstånd från kommunen och länsstyrelsen, och det är många, som krävs för genomförandet. Sent på hösten 2013 var så äntligen de efterlängtade sista tillstånden från länsstyrelsen klara, och genomförandet kunde starta.
VA-anläggningen övertogs 2014-05-16 av Föreningen Femörefortet från entreprenören Thunmans och invigdes av kommunchefen Charlotte Johansson 2014-12-01.

Föreningen Femörefortet passar på att tacka Riksantikvarieämbetet och ArbetSam för det beviljade bidraget och entreprenören Thunmans, VA-föreningen och Oxelösunds kommun för ett gott samarbete!SN - Södermanlands Nyheter  2013-09-26


SN - Södermanlands Nyheter  2014-12-04Nyutjämnat utanför ingången till Femörefortet  2013-05-13


Glada miner utanför Femörefortet  2015-03-10VA-föreningen på S Femöre inbjudna till militärmiddag med ärtsoppa och pannkakor i Femörefortet  2015-01-29


Matkö vid köket i Femörefortet  2015-01-29


SN - Södermanlands Nyheter  2014-12-04


Kommunchefen Charlotte Johansson inviger Femörefortets nya vatten- och avloppsanläggning genom att skåla i vatten  2014-12-01


Kommunchefen Charlotte Johansson inviger Femörefortets nya vatten- och avloppsanläggning genom att skåla i vatten  2014-12-01


Kommunchefen Charlotte Johansson inviger Femörefortets nya vatten- och avloppsanläggning genom att skåla i vatten  2014-12-01


Projektavslut för Femörefortets VA-projekt - Berit serverar pannkakor med grädde och sylt  2014-09-10


Projektavslut för Femörefortets VA-projekt - Deltagare från Föreningen Femörefortet och entreprenören Thunmans  2014-09-10


Projektavslut för Femörefortets VA-projekt - Berit serverar ärtsoppa  2014-09-10


Kompletteringen klar  2014-05-21


Komplettering pågår  2014-05-20


Skylt ingående i Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet  2014-05-16Femörefortets ordförande Per Rödseth tar över den nya VA-anläggningen från entreprenören Staffan Thunman  2014-05-16


Sista detaljen på plats i Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet  2014-05-12


Slamtömning i Femörefortet som en del i Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet  2014-05-05


Slamtömning pågår i Femörefortet som en del i Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet  2014-05-05


Håltagning för avloppspumpen klar  2014-04-25


Håltagning för avloppspumpen pågår  2014-04-25


Vägen är återställd  2014-04-25


Installationsarbete och håltagning pågår i Femörefortet  2014-04-25Framför Femörefortets entré  2014-04-23


Vägen till Femörefortets 2:a och 3:e pjäs återställs
  2014-04-22


Återfyllt framför Femörefortet  2014-04-17


Återfyllt framför Femörefortet  2014-04-17


Återfyllt framför Femörefortet  2014-04-17Återfyllning pågår  2014-04-16


Ledningar dras fram till toaletten  2014-04-16


Arbete pågår  2014-04-16


Sprängmatta lyfts  2014-04-16


Återfyllningen är klar utanför Femörefortets ingång  2014-04-14


Återfyllningen är klar utanför Femörefortets ingång  2014-04-14


Länspumpning pågår  2014-04-14


Återfyllning förbereds vid Femörefortets ingång  2014-04-14Vaktkuren åter på plats vid Femörefortet  2014-04-11


Återfyllnad pågår  2014-04-11Ledningar på plats  2014-04-10


Arbetet slut för dagen  2014-04-09


Ännu en dag med hällregn  2014-04-09


Det har regnat hela dagen  2014-04-08


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet - Lägesbild  2014-04-07


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet - Lägesbild  2014-04-07


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet - Lägesbild  2014-04-07Grävning vid Bruna stugan  2014-04-03


Grävning vid Bruna stugan  2014-04-03


Grävning vid Bruna stugan  2014-04-03


Borrning pågår  2014-04-03


Avstängt  2014-04-03


Vaktkuren temporärt flyttad  2014-04-03


Fordon  2014-04-03


Tillfällig parkering  2014-04-03


Sprängsten  2014-04-02


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-04-01


Utanför Femörefortet  2014-04-01


Grävning och sprängning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-29


Grävning och sprängning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-29


Utanför Femörefortet  2014-03-24


Grävning och sprängning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-21


Grävning och sprängning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-21


Grävning och sprängning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-21


Grävning och sprängning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-21


Varningsskylt vid Femörefortet  2014-03-21


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-18


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-18


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-11


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-10


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-10


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-10


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-09


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-09


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-09


Grävning för projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet pågår  2014-03-09


Rulle med vattenslang vid Femörefortet  2014-01-10


Fikapaus efter dagens lyckade slangdragning i Femörefortet  2013-12-05


Slangdragning pågår i Femörefortet  2013-12-05


Slangdragning pågår i Femörefortet  2013-12-05


Slangdragning pågår i Femörefortet  2013-12-05


Samling i Femörefortet inför dagens slangdragning  2013-12-05


Göran och Ollie förbereder ledningsdragning innanför väggen vid Femörefortets kök  2013-11-26


Vatten- och avloppsslangar utanför Femörefortet  2013-11-06


SN - Södermanlands Nyheter  2013-09-26


Staffan Thunman tittar i ett av periskopen i Femörefortets stridsledningscentral  2013-03-08


Entreprenören Thunmans personal vid Femörefortets 1:a pjäs  2013-03-08


Glada miner i solen vid Femörefortets radar  2013-03-08


Entreprenören Staffan Thunman mäter för avloppspump i Femörefortet  2013-01-25

             

 


Copyright Föreningen Femörefortet ©