Besökstips


Femörefortet - Pjäsplats för rörligt kustartilleri i Gamla Oxelösund

En pjäsplats för rörligt kustartilleri i Gamla Oxelösund uppfördes 1944 och avvecklades 2002

Redan 1939 hade Tjeckiska Skodaverkens generalagent i Sverige föreslagit köp av 21 cm rörliga pjäser till Sverige. Efter några förvecklingar inköptes nio stycken pjäser som benämns 21cm m/42. Utbildning påbörjas och pjäsplatser byggs primärt längs syd och ostkusten, bl a vid Bråviken, dvs. Oxelösund, och är klart i slutet av 1944.

Den primära pjäsplatsen byggdes nära Gamla Oxelösund med tre betongplattor med tillhörande skyddsrum/ammunitionsdurk. Vidare användes även en central stridsledningscentral i ett bergrum. Betongplattorna gjordes så att endera pjäs 21 cm m/42 eller 15,2 cm m/37 kunde användas. Det kan även nämnas att en pjäsplats från första världskriget fanns här i närheten men den finns inga spår kvar av. 21 cm pjäserna sköt ca 30 000 meter och vägde totalt 33 ton, vid transport uppdelade i tre enheter.

Till varje rörlig pjäsplats finns även en reservställning, som i Oxelösunds fall låg vid Stora Flättna gård NV om Oxelösund. Där fanns samma typ av plattor och skyddsrum. Denna anläggning revs i april 2002.

Pjäsplatsen i Gamla Oxelösund finns delvis bevarad, de tre ammunitionsdurkarna och ledningscentralen är igengjutna, medan plattorna finns kvar. I anslutning till pjäsplatsen finns också ett torn, ursprungligen avsett som mätstation. Tornet avvecklades 2007 och disponeras nu av Föreningen Femörefortet.

Oxelösunds kustförsvar under kalla kriget


Vägen upp till pjäsplatsen vid Gamla Oxelösund  2008-03-16


Stridsledningscentralen före avvecklingen  2002-09-27


Stridsledningscentralen efter avvecklingen  2007-07-03


Stridsledningscentralen (S-platsen) i berget  2015-06-23Pjäsplattan för 1:a pjäs  2002-05-25


Pjäsplattan för 1:a pjäs  2024-04-24


Skyddsrummet för 1:a pjäs före avvecklingen  2002-09-27


Skyddsrummet för 1:a pjäs efter avvecklingen  2007-07-18


Pjäsplattan för 2:a pjäs  2002-05-25


Skyddsrummet för 2:a pjäs före avvecklingen  2002-05-25


Pjäsplattan för 2:a pjäs efter avvecklingen  2008-09-05


Pjäsplattan för 2:a pjäs  2015-06-23Pjäsplattan för 3:e pjäs  2002-09-27


Pjäsplattan för 3:e pjäs  2015-06-23Trossplatsen för 3:e pjäs före avvecklingen  2002-09-27


Trossplatsen för 3:e pjäs efter avvecklingen  2007-07-18


Mätstationstornet före avvecklingen  2002-09-27


Mätstationstornet efter avvecklingen  2007-07-18


Mätstationstornet  2011-09-07

Mätstationstornet  2015-06-23


Utsikt från mätstationstornet med hamninloppet tv och Ljungholmen och i horisonten Vikbolandet  2008-09-05


Inuti mätstationstornet efter avvecklingen  2010-08-22


Utsikt från mätstationstornet med Hävringe längst tv i horisonten  2010-08-22


15,2 cm pjäs m/37, KA2 Rosenholm, Blekinge21 cm pjäs m/42, KA2 Rosenholm, Blekinge


Fakta om mätstationstornet i Gamla Oxelösund

Den förberedda batteriplatsen för rörligt tungt kustartilleri uppfördes under första hälften av år 1944. Den tidens taktik och skjutteknik medförde att man i regel eftersträvade grupperingsplatser nära stranden med optisk sikt över havet från pjäsplatserna. Helst ville man också kunna gruppera en mätstation inom batteriområdet för att underlätta eldledningen. Pjäsplatsernas betongplattor utfördes enligt den standardritning som medger gruppering av 21 cm m/42 alternativt 15 cm kanon m/37. Tornet byggdes för en centralt grupperad mätstation med ett 4 m inbasinstrument, också enligt standardritning, vilket medgav fri sikt ut över det aktuella havsområdet. Området utnyttjades sista gången med sitt ursprungliga syfte vid en krigsövning 1959 som ett led i rekognoseringen för den kommande fasta spärrbataljonen.

När spärrbataljon OD, senare BÅ, organiserades i mitten av 1960-talet hade teknik och taktik förändrats så att de tunga rörliga batterierna i regel grupperades några kilometer från strandkanten och det gamla batteriområdet i Oxelösund kunde utnyttjas för den fasta spärrbataljonens behov. Mätstationstornet fick då inhysa spärrbataljonens spaningsradar med beteckningen PS-33.
Så var nog också förhållandet ända tills bataljonen gick ur krigsorganisationen 1998.

År 2001 hade radarmaterielen i tornet bytts ut till modernare sådan.

Lars Hansson, öv 1Avståndsmätare typ 4 m inbasinstrument

  


Copyright Föreningen Femörefortet ©