Besökstips


Besök vid Femörefortet från Marinbasen i Karlskrona 2008-11-22


Den första stridsbåt 90 av fyra från Marinbasen i Karlskrona dyker upp vid Femörefortet 2008-11-22 10:02


På väg mot Femörefortets stenbrygga


Stridsbåt 90H nr 814


Femörefortets stenbrygga

Förtöjning pågår vid Femörefortets stenbrygga


De övriga tre


De övriga tre på väg in


Stridsbåtarna gör uppehåll vid Femörefortet under förflyttning från Muskö hem till Karlskrona


Alla fyra stridsbåtarna

Stridsbåtarna nr 814, 815, 816 och 819 förtöjda vid Femörefortets stenbrygga


De värnpliktiga med Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud i bakgrunden


Befälen uppställda vid Femörefortets radar


Vid Femörefortets 1:a pjäs


Femörefortets guide Per berättar om batteri Oxelösund och det kalla kriget


Periskopet i Femörefortets stridsledningscentral testas


Sjöstridsskolan


I långa gången på väg mot 2:a pjäs


Instruktionsfilmen Eld i berget från 1960-talet


Instruktionsfilmen Eld i berget från 1960-talet


Fältmässig lunch i Femörefortet


Stridsbåtarna klargörs för avfärd från Femörefortet


Åskådare väntar vid Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud inför stridsbåtarnas passage


På väg ut från Femörefortets stenbrygga


Skarvarna lyfter när stridsbåtarna passerar


På väg rakt mot Femörehuvud


Stridsbåt 90H nr 816 passerar Femörehuvud med full fart


Stridsbåt 90H nr 815


De fyra stridsbåtarna har passerat Femörehuvud och är på väg ut mot Bråviksmynningen


De fyra stridsbåtarna försvinner över Bråviksmynningen med destination Fyrudden 2008-11-22 13:20


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©