Besökstips


Femörefortet - Kalla krigets svenska försvar


Bilder
från det kalla krigets svenska armé:Arméns brigader under kalla kriget  (Armémuseum
)


Terrängbil Pltgb 903 och traktorer  (Traktorer utgjorde från 1950-talet och framåt ryggraden i infanteribrigaderna av typ IB59, tillsammans med soldater på cykel. Terrängbil 903 Valpen kom på 1960-talet med infanteribrigad av typ IB66 och utgjorde tillsammans med traktorerna även under 1970-talet grunden i infanteribrigaderna av typ IB66R, för att från 1980-talet ingå i infanteribrigader av typ IB66M)


Hjultraktor 232 (Ferguson TEA 20 B -57)


Hjultraktor 232 (Ferguson TEA 20 B -57)


Kalla krigets cykeltolkande svenska soldater


Hjultraktor 317 V (BM Volvo 350 Boxer) med 1-tonskärra


Hjultraktor 319 V  Volvo BM T650 med kokkärra


Terrängbil Pltgb 903 Valpen
Volvo


Terrängbil Pltgb 903 Valpen
Volvo


Terrängbil Pltgb 903 Valpen
Volvo


Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 9031 och Pansarvärnsrobotterrängbil Pvrbtgb 9032 Valpen


Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 9031


Förarplatsen i
Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 9031Radiopersonterrängbil Raptgb 9033 Valpen Volvo


Radiopersonterrängbil Raptgb 9033 Valpen VolvoBrandbilsversion av Volvo-valpen


Bandvagn Bv 202 Volvo (2225 st) (Bandvagn 202 från Volvo BM levererades från mitten av 1960-talet avsedd för Norrlandsbrigaderna av typ NB63)


Bandvagn Bv 202 Volvo
 (Munktellmuseet i Eskilstuna)


Bandvagn Bv 202 Volvo


Radiobandvagn Rabv 2038 VolvoRadiopersonterrängbil Raptgb 915 Volvo  (Raptgb 915 kom på 1950-talet med infanteribrigad typ IB59)


Radiopersonterrängbil Raptgb 915 Volvo


Radiopersonterrängbil Raptgb 915 Volvo


Baksätet i Raptgb 915


Lastterrängbil Ltgb 912 Volvo  (Ltgb 912 kom på 1950-talet med infanteribrigad typ IB59)


Stabsterrängbil Tgb 935 Volvo


Radioterrängbil 936Lastterrängbil Ltgb 938 Volvo


Lastterrängbil Ltgb 939 Volvo


Lastterrängbil Ltgb 939 Volvo


Lastterrängbil Ltgb 934 Volvo


Lastterrängbil Ltgb 934 Volvo


Bärgningsterrängbil Bgtgb 965


Lastterrängbil Ltgb 957 Myrsloken i bärgningsversionOlika typer av terrängbilar och lastbilar


Lillscania
från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Scania lastväxlarbil från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Buss med uppgift sjuktransport
från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Personbil Volvo Duett  2008-07-17


Lastare Volvo-BM från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Lastare Volvo-BM från kalla krigets svenska invasionsförsvar

Lastare
Volvo-BM från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Grävare från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Verkstadsvagnar från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Terrängbil Tgb 11  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 11  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Instrumenteringen i en Terrängbil 11


Pansarvärnspjästerrängbil Pvtgb 1111  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)  (
Femörefortet)


Pansarvärnspjästerrängbil Pvtgb 1111


Pansarvärnspjästerrängbil Pvtgb 1111


Pansarvärnspjästerrängbil Pvtgb 1111


Pansarvärnspjästerrängbil Pvtgb 1111


Terrängbil Tgb 13  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 13  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 13 i sjuktransportutförande, Terrängbil Tgb 30 och Terrängbil Tgb 20


Terrängbil Tgb 20 Volvo  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 20 Volvo  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 20 Volvo  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 20 Volvo  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 20 Volvo  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 20 Volvo  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)Terrängbilar av typ
Tgb 20 (2 st) och Tgb13 (1 st)


Terrängbil Tgb 30  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 (2700 st) från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 30


Terrängbil Tgb 30


Terrängbil Tgb 30


Terrängbil Tgb 30


Terrängbil Tgb 40  (De lätta terrängbilarna 11, 13 & 20 från Volvo samt de tyngre terrängbilarna 30 & 40 (2700 st) från Scania kom i slutet av 1970-talet och utgjorde från 1980-talet ryggraden i de då moderna infanteribrigaderna av typ IB77, fram till det kalla krigets slut i början av 1990-talet)


Terrängbil Tgb 40 bogserar Haubits 77ABandvagn Bv 206  (4500 st) (Bandvagn 206 från Hägglunds levererades från mitten av 1970-talet avsedd för Norrlandsbrigaderna av typ NB69R och NB85)


Terrängbil m/42 (sk KP-bil)


Terrängbil m/42 (sk KP-bil)


Terrängbil m/42 (sk KP-bil) av typ VKP m/42


Terrängbil m/42 (sk KP-bil) moderniserad på Gotland på 1980-talet med bl a tak och sidor av ARMOX-plåt från SSABPansarbandvagn Pbv 301, föregångaren till Pbv 302 (220 st)Pansarbandvagn Pbv 301 (220 st)


Pansarbandvagn Pbv 301 (220 st)


Pansarbandvagn Pbv 302 (647 st) (Pansarbandvagn 302 från slutet av 1960-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Pansarbandvagn Pbv 302
 (647 st) (Pansarbandvagn 302 från slutet av 1960-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Pansarbandvagn Pbv 302
 (647 st) (Pansarbandvagn 302 från slutet av 1960-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Pansarbandvagn Pbv 401 (550 st)Pansarbandvagn Pbv 401
(550 st)


Pansarbandvagn Pbv 501 (350 st)


Infanterikanonvagn Ikv 103Infanterikanonvagn Ikv 91 (212 st)Infanterikanonvagn Ikv 91
(212 st)


Stridsvagn m/42


Stridsvagn Strv 101 Centurion (110 st)Stridsvagn Strv 102
Centurion (240 st)  (Strv 102 från 1950-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Stridsvagn Strv 102 Centurion (240 st)


Stridsvagn Strv 74 (225 st)  (Strv 74 från 1960-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Stridsvagn Strv 74 (225 st)  (Strv 74 från 1960-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Stridsvagn Strv 74 (225 st)  (Strv 74 från 1960-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Stridsvagn S Strv 103C
 (290 st) (Strv 103 från slutet av 1960-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Stridsvagn S Strv 103C  (290 st) (Strv 103 från slutet av 1960-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Stridsvagn S Strv 103C  (290 st)  (Strv 103 från slutet av 1960-talet ingick i pansarbrigaderna av typ PB63)


Stridsvagn S Strv 103C


Stridsvagn S Strv 103C


Stridsvagn Strv 121 Leopard 2 A1 (160 st)


Artilleripjäs 10,5 cm haubits m/39  (142 st)


Artilleripjäs 10,5 cm haubits m/39  (142 st)


Artilleripjäs 15,5 cm haubits F  (196 st)


Bandkanon 1A Bofors


Bandkanon 1A Bofors


Artilleripjäs 15,5 cm haubits 77AArtilleripjäs 15,5 cm haubits 77A


Motorcykel MC 281 från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Motorcykel MC 256 från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Motorcykel MC 257 från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Militärmotorcyklar, th Motorcykel MC 258 från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Motorcykel MC 258 Husqvarna


Flakmoped


Kroncykel


KroncykelHelikopter HKP 2 Alouette II, transport  (levererades i början av 1960-talet till Arméflyget och Marinen)


Helikopter
HKP 3  (HKP 3 Augusta Bell 204B, 16 st, levererades i början av 1960-talet till Arméflyget och Flygvapnet, och var i tjänst ända fram till år 2001)


Helikopter HKP 5, artillerieldlednings- och skolhelikopter


Helikopter HKP 5, artillerieldlednings- och skolhelikopter


Helikopter HKP 6  (HKP 6, Augusta Bell 206 Jetranger, levererades i slutet av 1960-talet till Arméflyget och Marinen, och var i tjänst ända fram till år 2004)


Helikopter HKP 6  (HKP 6, Augusta Bell 206 Jetranger, levererades i slutet av 1960-talet till Arméflyget och Marinen, och var i tjänst ända fram till år 2004)


Helikoptrar
HKP 6 Augusta Bell 206 Jetranger och HKP 2 Alouette II

Helikopter HKP 9A  (
HKP 9  MBB BO 105, 21 st, levererades i mitten av 1980-talet till Flygvapnet och Arméflyget)


Pansarvärnshelikopter HKP 9A  (HKP 9  MBB BO 105, 21 st, levererades i mitten av 1980-talet till Flygvapnet och Arméflyget)


Pansarvärnshelikopter HKP 9A  (HKP 9  MBB BO 105, 21 st, levererades i mitten av 1980-talet till Flygvapnet och Arméflyget)


Helikopter HKP 11, ambulanshelikopter


Arméflygets Fpl 51 Super Cub nr 51256Arméflygets SK61 Bulldog nr 61061


Arméflygets SK61 Bulldog nr 6106120 mm Luftvärnsautomatkanon Lvakan m/40 tillverkad av Bofors40 mm Luftvärnsautomatkanon Lvakan m/36
Bofors


40 mm Luftvärnsautomatkanon Lvakan m/36 Bofors


Luftvärnsautomatkanon Lvakan 40 mm m/48I förgrunden Luftvärnsrobot Rb 77 Hawk och i bakgrunden Luftvärnsautomatkanon Lvakan 40 mm m/48


Värnkanon m/74, tornet från stridsvagn Strv 74Värnkanon m/74, tornet från stridsvagn Strv 747,5 cm värnkanon från Stridsvagn m/42 på pjäsvärn 740 i Skånelinjen i Viken

foto Per Rödseth
7,5 cm värnkanon från Stridsvagn m/42 på pjäsvärn 740 i Skånelinjen i Viken


7,5 cm värnkanon från Stridsvagn m/42Hamnmina F24 "Rockan"


Hamnmina F24 "Rockan"


Utrangerade överskeppningsbåtar (tv) och kraftaggregat (sk Kraggar) från invasionsförsvaret


Motorhandsåg 103 MT från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Motorbergborrmaskin 502B från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Motorbergborrmaskin 502B från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Radiostation Ra 145 använd av tiotusentals värnpliktiga i kalla krigets svenska invasionsförsvar


Automatkarbin Ak 4 från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Eldhandvapen  (Armémuseum)


Kalla krigets svenska soldatutrustning (Fältuniform m/58 tv och m/59 th)  (Armémuseum)


Mobiliseringsförråd från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Mobiliseringsförråd från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Mobiliseringsförråd från kalla krigets svenska invasionsförsvar

Mobiliseringsförråd från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Mobiliseringsförråd från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Mobiliseringsförråd från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Mobiliseringsförråd från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Mobiliseringsförråd från kalla krigets svenska invasionsförsvar


Klassisk mobförrådsinteriör


Klassisk mobförrådsinteriör


Försvarets Hudsalva


Väska med tandläkarutrustning


Tydligt budskap


Boktips: Svenska armén under kalla kriget - Från Stridsvagn S till Haubits 77 - ett praktverk med fantastiska bilder tagna av Försvarsmaktens legendariske fotograf Lasse Sjögren - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnBoktips: Den stora armén - presenterar i detalj hur kalla krigets svenska armé var organiserad, hur den var utrustad och beväpnad och hur den skulle ha fungerat i krig - författare är överste Bo Hugemark - säljs i Femörefortet - även via postorderBilder från det kalla krigets svenska försvar
 
Copyright Foreningen Femorefortet ©