Besökstips


Femörefortet - Kalla krigets svenska försvar


Bilder
från det kalla krigets svenska flygvapen:
Kalla krigets svenska flygvapen på Flygvapenmuseum i Malmslätt utanför Linköping 2010-09-25


JAS 39D Gripen (överst), J 35J Draken, SK 60, J 32B Lansen och SK 37E Viggen


Fr v JAS 39A Gripen, J 28C Vampire, J 32B Lansen och J 29F Tunnan 2009-05-31


J 28C Vampire


S 29C Tunnan  (J 29A, J 29B, A 29B, S 29C, J 29E och J 29F, där J=Jakt, A=Attack & S=Spaning)


S 29C Tunnan  (J 29A, J 29B, A 29B, S 29C, J 29E och J 29F, där J=Jakt, A=Attack & S=Spaning)


S 29C Tunnan  (J 29A, J 29B, A 29B, S 29C, J 29E och J 29F, där J=Jakt, A=Attack & S=Spaning)


S 29C Tunnan  (J 29A, J 29B, A 29B, S 29C, J 29E och J 29F, där J=Jakt, A=Attack & S=Spaning)


J 29F Tunnan  (J 29A, J 29B, A 29B, S 29C, J 29E och J 29F, där J=Jakt, A=Attack & S=Spaning)    Film


J 29F Tunnan  (J 29A, J 29B, A 29B, S 29C, J 29E och J 29F, där J=Jakt, A=Attack & S=Spaning)    Film

J 29F Tunnan  (J 29A, J 29B, A 29B, S 29C, J 29E och J 29F, där J=Jakt, A=Attack & S=Spaning)    Film


J 29F Tunnan  (J 29A, J 29B, A 29B, S 29C, J 29E och J 29F, där J=Jakt, A=Attack & S=Spaning)    Film


J 29F Tunnan och J 32B Lansen från kalla krigets svenska flygvapen på pelare i Linköping


S 31 Spitfire Mk XIX


A 32A Lansen i attackversionen  (A 32A, J 32B, S 32C, J 32D* och J 32E*, *=målflyg)


A 32A Lansen nr 32197 i attackversionen  (A 32A, J 32B, S 32C, J 32D* och J 32E*, *=målflyg)


J 32B Lansen i jaktversionen  (A 32A, J 32B, S 32C, J 32D* och J 32E*, *=målflyg)


J 32B Lansen i jaktversionen  (A 32A, J 32B, S 32C, J 32D* och J 32E*, *=målflyg)


J 32B Lansen i jaktversionen  (A 32A, J 32B, S 32C, J 32D* och J 32E*, *=målflyg)


J 32B Lansen i jaktversionen  (A 32A, J 32B, S 32C, J 32D* och J 32E*, *=målflyg)


S 32C Lansen i spaningsversionen  (A 32A, J 32B, S 32C, J 32D* och J 32E*, *=målflyg)


J 33 Venom (Nattjaktflygplan) utanför Flygvapenmuseum i Linköping


J 33 Venom utanför Flygvapenmuseum i Linköping med ett Pumpaggregat för trycktankning av flygplan sk Pugg i förgrunden


J 34 Hunter   
Film


J 34 Hunter    Film


J 35A Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J)


SK 35C Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där SK=Skol)


SK 35C Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där SK=Skol)


SK 35C Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där SK=Skol)


SK 35C Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där SK=Skol)


J 35D Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J) på Flygvapenmuseum i Linköping


J 35D Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J)


S 35E Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där S=Spaning)


S 35E Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där S=Spaning)


S 35E Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där S=Spaning)


S 35E Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där S=Spaning)


S 35E Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där S=Spaning)   (Klicka här för Film)S 35E Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J, där S=Spaning) på F11 Museum i Nyköping


J 35F1 Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J)    Film


Förarplatsen i flygplan
J 35F Draken


J 35J Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J)    Film


J 35J Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J)   
Film


J 35J Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J)    Film


J 35J Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J)    Film


J 35J Draken  (J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J)    Film


AJ 37 Attackviggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37)    Film


AJS 37 Viggen nr 37108  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37)


AJS 37 Viggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37)    Film


AJS 37 Viggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37)


AJS 37 Viggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37)


AJS 37 Viggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37)


SF 37 Fotospaningsviggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37, där H=Hav & F=Foto)    Film


AJSF 37 Fotospaningsviggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37, där H=Hav & F=Foto)    Film


AJSH 37 Havsövervakningsviggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37, där H=Hav & F=Foto)    Film


SK 37E Viggen i störversion, ursprungligen skolversion 
(AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37, där SK=Skol)   
Film


SK 37E Viggen i störversion, ursprungligen skolversion  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37, där SK=Skol)    Film


SK 37E Viggen i störversion, ursprungligen skolversion  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37, där SK=Skol)    Film


JA 37 Jaktviggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37)    Film


JA 37 Jaktviggen  (AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37 och JA 37)    Film


Förarplatsen i flygplan JA 37 Jaktviggen


JAS 39A Gripen


JAS 39A Gripen


JAS 39A Gripen


JAS 39B Gripen och JAS 39A Gripen


SK 16A Harvard, skol- och sambandsflygplan


SK 16A Harvard, skol- och sambandsflygplan


SK 16A Harvard, skol- och sambandsflygplan


SK 16A Harvard, skol- och sambandsflygplan


SK 28B Vampire, skolflygplan


SK 28C Vampire Trainer, skolflygplan


SK 28C Vampire Trainer, skolflygplan


Sk 25 Bestmann, skolflygplan


SK 50 Safir, skol- och sambandsflygplanSK 50B Safir, skol- och sambandsflygplan


SK 50B Safir, skol- och sambandsflygplan


SK 50B Safir, skol- och sambandsflygplan


SK 50B Safir, skol- och sambandsflygplan


SK 50B Safir, skol- och sambandsflygplan


SK 50C Safir, skol- och sambandsflygplan


SK 50C Safir, skol- och sambandsflygplan


SK 50C Safir, skol- och sambandsflygplan


SK 60A Saab 105, skolflygplan, 140 st  (SK 60A, SK 60B, SK 60C, SK 60D och SK 60E)


SK 60B Saab 105, skolflygplan och lätt attack, 140 st  (SK 60A, SK 60B, SK 60C, SK 60D och SK 60E)


SK 60C Saab 105, skolflygplan, lätt attack och spaning, 140 st  (SK 60A, SK 60B, SK 60C, SK 60D och SK 60E)


SK 60C Saab 105, skolflygplan, lätt attack och spaning, 140 st  (SK 60A, SK 60B, SK 60C, SK 60D och SK 60E)


SK 60E Saab 105, skolflygplan, 140 st  (SK 60A, SK 60B, SK 60C, SK 60D och SK 60E)


SK 61 Bulldog, skolflygplan


SK 61 Bulldog, skolflygplan


SK 61 Bulldog, skolflygplan


SK 61 Bulldog, skolflygplan


SK 61 Bulldog, skolflygplan


Flygvapenmuseum i Malmslätt utanför Linköping visas ett flygplan av typ TP 47 Catalina, dvs ett sådant flygplan som sköts ned av ryssarna när det spanade efter den nedskjutna svenska DC3:an 1952


Flygvapenmuseum i Malmslätt utanför Linköping visas ett flygplan av typ TP 47 Catalina, dvs ett sådant flygplan som sköts ned av ryssarna när det spanade efter den nedskjutna svenska DC3:an 1952


TP 79 Dakota (DC3), transport, 8 st  (urspr. signalspaning, TP=Transport)TP 79 Dakota (DC3), transport, 8 st  (urspr. signalspaning, TP=Transport)  (Flygvapenmuseum Malmslätt)


TP 79 Dakota (DC3), transport, 8 st  (urspr. signalspaning, TP=Transport)  (Flygvapenmuseum Malmslätt)


Föreningen Flygande Veteraners DC3:a Daisy, fd Flygvapnet TP 79 79006


3 flygplan från kalla kriget utanför Flygvapenmuseum i Linköping, TP 83 Pembroke, TP 52 Canberra och TP 79 Dakota  2012-01-22


TP 83 Pembroke, 18 st 1955-1977, här på F16 i Uppsala 1968-06-09 (th J 35A Draken)


TP 83 Pembroke, 18 st 1955-1977TP 84 Herkules, tung transport, 8 st  (levererades från 1964, fortfarande i tjänst)


TP 85 Caravelle, signalspaning, 2 st


TP 85 Caravelle, signalspaning, 2 st


S 100B Argus, radarfpl 6 st


TP 101 Super King Air, transport 4 st


Helikopter HKP 1 Vertol 44, 2 st, flygräddning  (levererades i slutet av 1950-talet till Flygvapnet och Marinen)


Helikoptrar HKP 1 Vertol 44 och HKP 2 Alouette II


Helikopter HKP 2 Alouette II, 11 st, flygräddning  (levererades i början av 1960-talet till Arméflyget och Marinen)


Helikopter HKP 2 Alouette II (th), 11 st, flygräddning  (levererades i början av 1960-talet till Arméflyget och Marinen)


Helikopter HKP 3 Augusta Bell 204B, 7 st, flygräddning  (levererades i början av 1960-talet till Arméflyget och Flygvapnet, och var i tjänst ända fram till år 2001)


Helikopter HKP 3 Augusta Bell 204B, 7 st, flygräddning  (levererades i början av 1960-talet till Arméflyget och Flygvapnet, och var i tjänst ända fram till år 2001)


Helikopter HKP 4A Vertol 107, 10 st, flygräddning  (levererades i början av 1960-talet och i mitten av 1970-talet till Flygvapnet och Marinen)


Helikopter HKP 9B  MBB BO 105, 4 st
, flygräddning (levererades i mitten av 1980-talet till Flygvapnet och Arméflyget)


Helikopter HKP 10 Superpuma, 12 st, flygräddning  (levererades 1988-1995)


Luftvärnsrobot Rb68 Bloodhound II  (F8, F13, F12, F17 och F10)


Luftvärnsrobot Rb68 Bloodhound II  (F8, F13, F12, F17 och F10)


Grupperingsplats för Luftvärnsrobot Rb68 Bloodhound II - Två av de fyra robotplattorna


Grupperingsplats för Luftvärnsrobot Rb68 Bloodhound II - Lavettfästen på robotplatta


Bogserbil Ltgb 915, Dodge WC-52


Bogserbil 954, Volvo TL12  (Ängelholms Flygmuseum)


Bogserbil 954, Volvo TL12


Bogserbil 954, Volvo TL12


Bogserbil 954, Volvo TL12   (Klicka här för Film)


Bogserbil 954, Volvo TL12Bogserbil 959, Volvo F85


Klargöringsbil 9711, Jeep  (inte mindre än totalt 450 klargöringsbilar av fabrikat Jeep, sk Dallas-jeepar, levererades i början av 1980-talet till Flygvapnets basbataljoner av typ Basbataljon-85, skräddarsydda för flygbaserna av typ Bas-90)


Klargöringsbil 9712, Jeep, hälften av Dallas-jeeparna var försedda med en sk persontransporthydda


Räddningsbil 918 Volvo Viking  (23 st)


Räddningsbil Rtgb 922, Dodge, skräddarsydd för att extra snabbt komma till undsättning


Räddningsbil Rtgb 4112, Scania  (fortfarande i tjänst)

Ambulansbandvagn Bv 2023  (Länk)


Tankbilar, Scania


Mörkrumsbil VW LT 31 till S 37 Spaningsviggen


Ammunitionslastbil 806 Volvo


Teletestbuss 405 Mercedes Benz för fpl 35 Draken (J35F/J35J)


Teletestbuss Volvo F83S för fpl 37 Viggen

Bogsertraktor 312, BM 470 Bison


Bogsertraktor 232 (Ferguson TEA 20 B -57)


Bogsertraktor 232 (Ferguson TEA 20 B -57)


Motorcykel MC 258 Husqvarna


En moped med ursprung från F11 första kompani


Pumpaggregat för trycktankning av flygplan, sk Pugg  (Ängelholms Flygmuseum)


Pumpaggregat för trycktankning av flygplan, sk PuggKragg - Kraftaggregat från kalla krigets svenska flygvapen  2014-03-30


Underrättelseplutonvagnar för S 37 - Spaningsviggen


Fototolkcontainer från kalla krigets svenska flygvapen  2014-03-30


Sättnabasen - en flygbas m/60 nära Sundsvall - huvudbanan med banlängd 2000 m  2016-10-27


Sättnabasen - en flygbas m/60 nära Sundsvall - Södra främre klargöringsområdet Framom 2 med 4 klargöringsplatser


Reservvägbas m/60 (banlängd 2000 m) på väg E14 nära Ånge


Den 2 km långa Stigtomtarakan utanför Nyköping var reservbana till Skavstabasen under det kalla krigetKortbana 1000 m vid flygbas av typ Flygbassystem 90


Kortbana 1000 m vid flygbas av typ Flygbassystem 90


Uppställningsplats m/90 för fpl 37 Viggen


Bakom - Bakre klargöringsområde vid flygbas


Törebodahangar
från Flygbassystem 60 vid flygbas  (Länk)


Törebodahangar från Flygbassystem 60 vid flygbas  (Länk)


Törebodahangarer från Flygbassystem 60 vid flygbas  (Länk)


Törebodahangar från Flygbassystem 60 vid flygbas  (Länk)


Törebodahangar från Flygbassystem 60 vid flygbas  (Länk)


Fälthangar från Flygbassystem 60 vid flygbas


Fälthangar från Flygbassystem 60 vid flygbas


Fälthangar från Flygbassystem 60 vid flygbas


Fälthangar från Flygbassystem 60 vid flygbas


Jordkulehangar från kalla krigets flygvapen


Splitterskyddad plasthangar från Flygbassystem 90 vid flygbas


Splitterskyddad plasthangar från Flygbassystem 90 vid flygbas


Splitterskyddad plasthangar från Flygbassystem 90 vid flygbas


Splitterskyddad plasthangar från Flygbassystem 90 vid flygbas


Trafikledarkärra vid flygbas, sk TLF-kärra


Trafikledarkärra vid flygbas, sk TLF-kärra


Byggnad i korrugerad plåt vid flygbas


Mörkrumsvagn vid attack- och spaningsbas med luckor för film nedtill tillverkad 1962


Lastbrygga för ammunition vid flygbas


SPL 6 Splitterskydd 6 - Rymmer sex sittande soldater eller tre liggande med full utrustning - Fanns på flygbasernas klargöringsplatser - Denna har funnits på Eneryda flygbas i SmålandRulltank från flygbas


Ingång till KC - Kommandocentral vid flygbas


Interiör från kommandocentralen - KC - vid Byholma flygbas  (Ängelholms Flygmuseum)


Luftbevakningstorn, LS-torn m/56


Luftbevakningstorn, LS-torn m/56


Radargruppcentralen
Rrgc/F m/60 O1S Rockan i Hannäs, ur drift 2000  (Länk 1, Länk 2)


Radargruppcentralen Rrgc/F m/60 O1S Rockan i Hannäs, ur drift 2000  (Länk 1, Länk 2)


Radargruppcentral (Ängelholms Flygmuseum)


Strilutrustning Rrgc/F m/60


Låghöjdsspaningsradar PS-15 vid Grisslehamn, ur drift 1999, totalt 14 (15) stationer, radarvikt 50 ton, masthöjd 100 m  2005-04-12


Låghöjdsspaningsradar PS-15 vid Anderslöv i Skåne, ur drift 1999, totalt 14 (15) stationer, radarvikt 50 ton, masthöjd 100 m  2004-08-28


Spaningsradar PS-16


Spaningsradar PS-08, (Länk)


Spaningsradar PS-65, (Länk)


Höghöjdsspaningsradar PS-66, (Länk) 5 stationer, sista ur drift 2005


Höghöjdsspaningsradar PS-66, modell


Höghöjdsradar PS-810, 8 stationer


Höghöjdsradar PS-810, 8 stationer


Höjdmätarradar PH-12Höjdmätarradar PH-13, modellHöjdmätarradar PH-39


Höjdmätarradar PH-40


Värnkanon m/37 från flygbas


Värnkanon m/37 från flygbas


Värnkanon från flygbas


Handduk i äkta linne


Boktips: Den unika boken Fjärde största flygvapnet - Svenska flygvapnet när det var som störst i storformat - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnBoktips: Antikvariska boken Att flyga är att leva - en klassiker om det svenska flygvapnets historia de första 50 åren (1926-1976) - säljs i Femörefortet - även via postorder


Boktips: Att flyga är att leva - Antikvarisk ikonbok om det svenska flygvapnet när det fortfarande var ett av världens största och slagkraftigaste


Boktips: Att flyga är att leva - Antikvarisk ikonbok om det svenska flygvapnet när det fortfarande var ett av världens största och slagkraftigasteBilder från det kalla krigets svenska försvar
 
Copyright Foreningen Femorefortet ©