Besökstips


Femörefortet - Årsmöte 2018-03-18 kl 11:00 i Femörefortet


Inbjudan:

Föreningen Femörefortet inbjuder till årsmöte 2018 i Femörefortet söndag 18 mars kl 11:00

Program:


Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
berättar kommendör Göran Frisk om sitt yrkesliv i den svenska flottan under kalla kriget. Göran är bl a känd som ubåtsjägare under kalla krigets många ubåtsintrång i de svenska skärgårdarna.

Klassisk militärlunch, dvs ärtsoppa med pannkaka, serveras därefter kostnadsfritt
till deltagarna i fortet.

Du som ännu inte är medlem men vill deltaga är välkommen att bli medlem i Föreningen Femörefortet vid mötet genom att betala årsavgiften 200 kronor för 2018.

Lotteri samt försäljning av Femörefortets böcker och souvenirer.

Det går bra att betala med kort.


OBS: Klädsel med tanke på att det är lite svalt i fortet!

Välkommen!

Styrelsen

         

 
Kommendör Göran Frisk


HMS Södermanland
   


Ett urval av de böcker som säljs vid årsmötet - även via postorder:
 


Femörefortet - Bråvikens lås - boken om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret med ett stort antal bilder, ritningar och kartor
- nytryckt upplaga


Femörefortet - Bråvikens lås - boken om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret med ett stort antal bilder, ritningar och kartor - nytryckt upplaga


Nyhet: Boken Svenska armén under kalla kriget - Från Stridsvagn S till Haubits 77 - ett praktverk med fantastiska bilder tagna av Försvarsmaktens legendariske fotograf Lasse Sjögren - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnNyhet: Livet bakom Järnridån under kalla kriget - en bok med spännande dokumentära berättelser om livet bakom järnridån skriven när det begav sig dvs inte nu i efterhand - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Nyhet: Livet bakom Järnridån under kalla kriget - en bok med spännande dokumentära berättelser om livet bakom järnridån skriven när det begav sig dvs inte nu i efterhand - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnNyhet: Sverige och Finland under kalla kriget - Hemligt militärt samarbete - avslöjar många fram till nu helt okända fakta om det mycket hemliga samarbetet med Finland under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnNyhet: Dolda minnen - På vakt mot supermakt - en detaljerad och mycket intressant kartläggning av det svenska totalförsvarets topphemliga anläggningar och organisationer under kalla kriget i Kalmar län med ett stort antal många helt unika bilder - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Nyhet: Dolda minnen - På vakt mot supermakt - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Nyhet: Kronans band- och hjultraktorer 1920-1980 - en bok med bl a mycket nostalgi för alla som gjort värnplikten under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorderNyhet: Om svensk signalspaning - Pionjärerna - säljs i Femörefortet - även via postorder   Extrapris 245 kr plus porto
(ordinarie pris 345 kr)


Nyhet: Märsgarnsboken - Den marina historien om öarna runt Hårsfjärdensäljs i Femörefortet - även via postorderNyhet: Hela Sverige skall försvaras - Svenska infanteriets historia - Från Brunkeberg till Sovjetunionens fall 1991säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Nyhet: Den stora invasionen - beskriver hur Sverige skulle ha försvarat sig mot en sovjetisk invasion under det kalla kriget med aldrig tidigare publicerade detaljer - säljs i Femörefortet - även via postorderNyhet: Röjdykarna - i vått och torrt - den spännande historien om marinens röjdykare under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Stockholms kustartilleriförsvar 1914-2000 - en guide till det fasta sjöfrontsartilleriet i Stockholms skärgård - behandlar samtliga 80 batterier med fler än 1000 fotografier, kartor och illustrationer, många hemligstämplade tills helt nyligen - säljs i Femörefortet - även via postorderPatrullbåtsboken - en synnerligen intressant bok som behandlar patrullbåtarnas hela historia 1971-2005Kustflottan - de svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Svenska flottan under kalla kriget - Operationer och taktik i skuggan av hotet från öst - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnÖrlogsfartyg -
Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg


Från Gylfe till Smyge - Örlogsflottan under två sekelSvenska Jagare - Fyrtio legendariska fartyg med detaljerade ritningarUbåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser


Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser


Författaren major Mikael Lindholm berättar för första gången offentligt om sina dramatiska upplevelser på Almö 1984 vid Föreningen Femörefortets årsmöte 2014-03-16 - det var först efter detta tillfälle han bestämde sig för att skriva boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984
 


Copyright Föreningen Femörefortet ©