Femörefortet - Projekt


Femörefortets Projekt:

Projekt Leader Kustlinjen  2009

Projekt Mobiliseringsförrådet  2012

Projekt Vatten och Avlopp  2013

Projekt Värmepump  2015


Projekt Brandlarmcentral  2016

 Projekt Leader Kustlinjen  2009


Handikapphissen i Femörefortet  2010-06-19

Projekt Leader Kustlinjen  2009
Femörefortets EU-projekt Femörehuvud 2009-2011 via Leader Kustlinjen omfattar bl.a. följande åtgärder:
Handikapphiss i Femörefortet
Handikappanpassad toalettbyggnad vid Femörefortet
Museibutik och kafé i Bruna stugan vid Femörefortet
Renovering av stenpiren vid Femörefortet
Förbättrade utställningar i Femörefortet
Förbättrade gångvägar inklusive räcke till Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud

Länk till Projekt Leader Kustlinjen  2009
 Projekt Mobiliseringsförrådet  2012


Mobiliseringsförrådet vid Femörefortet efter renoveringen  2012-08-28

Projekt Mobiliseringsförrådet  2012

Föreningen Femörefortet beviljades 2012-05-28 bidrag från
Riksantikvarieämbetet för renovering av mobiliseringsförrådet vid Femörefortet.
Projektet innebär att mobiliseringsförrådets båda stora dubbla ståldörrar totalrenoveras och målas samt att helt nya ljusinsläpp av glastegel monteras på båda långsidorna. Projektet genomfördes under sommaren 2012.
I detta mobiliseringsförråd förvarades när Femörebatteriet ingick i krigsorganisationen fram till 1998 två 20 millimeters luftvärnskanoner m/40 (Bofors) och en terrängbil 903 Valpen (Volvo). Dessutom förvarades bl.a. eldrör mm till Femörebatteriets båda skenpjäser.


Länk till Projekt Mobiliseringsförrådet  2012
 Projekt Vatten och Avlopp  2013


Grävning för vatten och avlopp pågår vid Femörefortet  2014-04-16

Projekt Vatten och Avlopp  2013
Styrelsen i Föreningen Femörefortet beslutade i början av 2013 att försöka finansiera och genomföra indragning av kommunalt vatten och avlopp i Femörefortet. Som en del av finansieringen beviljades föreningen under försommaren ett bidrag från Riksantikvarieämbetet.
Projektet startade med att etablera samarbete med den VA-förening på södra Femöre som drog in vatten och avlopp i ett stort antal fastigheter vintern 2012-2013 samt med den huvudentreprenör som genomförde arbetet. Under våren/försommaren startade så arbetet med att söka alla de tillstånd från kommunen och länsstyrelsen, och det är många, som krävs för genomförandet. Sent på hösten 2013 var så äntligen de efterlängtade sista tillstånden från länsstyrelsen klara, och genomförandet kunde starta.
VA-anläggningen övertogs 2014-05-16 av Föreningen Femörefortet från entreprenören Thunmans och invigdes av kommunchefen Charlotte Johansson 2014-12-01.

Länk till Projekt Vatten och Avlopp  2013

 Projekt Värmepump  2015


Värmepumpens innedel i Bruna stugan  2016-06-02Värmepumpens utedel på Bruna stugan  2016-01-14


Arbete pågår i Femörefortet  2015-11-26


Installation av luftvärmepump pågår i Bruna stugan  2015-11-26


Projekt Värmepump  2015
Luftvärmepumpen installerad i Bruna stugan har finansierats med bidrag från Riksantikvarieämbetet.
 Projekt Brandlarmcentral 2016


Larmknappen vid Femörefortets nya Brandlarmcentral är nu utbytt  2016-11-03


Den nya larmknappen vid
Femörefortets nya Brandlarmcentral före montering  2016-11-03


Larmknappen vid
Femörefortets nya Brandlarmcentral under utbyte  2016-11-03


Femörefortets nya Brandlarmcentral är delvis finansierad med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2016-09-12


Femörefortets nya Brandlarmcentral - utbildning pågår  2016-09-12Femörefortets nya Brandlarmcentral - Test av branddetektor pågår  2016-09-07


Femörefortets nya Brandlarmcentral är delvis finansierad med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2016-09-07Femörefortets nya brandlarmcentral är delvis finansierad med bidrag från
Riksantikvarieämbetet  2016-09-01


Modifiering av rökdetektor i Femörefortet  2016-09-01


Femörefortets gamla brandlarmcentral från 2003 före utbytet  2016-09-01


Föreningen Femörefortet har fått bidrag till en ny brandlarmcentral från Riksantikvarieämbetet  2016-06-07

Projekt Brandlarmcentral 2016
Föreningen Femörefortet har 2016 beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet till en ny brandlarmcentral i Femörefortet.
 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©