Besökstips


Femörefortet - Årsmöte 2012-03-11 kl 11:00 i Femörefortet


Årsmöte 2012-03-11 i Föreningen Femörefortet
 


Några av de böcker med tema spioneri som säljs vid årsmötetÅrsmötet har börjat


Ordförande Per, sekreterare Håkan och vice ordförande Tom


Johan Linderoth och Britt Andersson nyvalda styrelseledamöterÖvlt Sven Olof Kviman håller ett mycket intressant föredrag om kalla krigets svenska minförsvarSå här tände man minorna!


Mineringen vid Mälsten 1982


Ljudet från ubåten som passerade ut vid Mälsten


Intresserade lyssnareSven Olof Kviman återser gammal hederlig minutrustning i Femörefortets utställning


Tom Linder, Per Rödseth, Berit Laukholm, Johan Linderoth, Bo Arvidsson, Håkan Linderyd, Britt Andersson och Hasse Herngren,
den nyvalda styrelsen


Inbjudan:

Föreningen Femörefortet inbjuder till årsmöte 2012 i Femörefortet 11 mars kl 11:00

Program:

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
berättar överstelöjtnant Sven Olof Kviman om sitt yrkesliv i Försvarsmakten under det kalla kriget med speciell tonvikt på minförsvaret inom Kustartilleriet.
Sven Olof Kviman berättar bl.a. om ubåtsincidenten vid Hårsfjärden 1982 då han förde befälet över minstationen på Mälsten, och eldförbud utfärdades av försvarsstaben i samband med att en ubåt passerade. Han berättar också om planeringen för utläggandet av mineringarna vid skarpt läge liksom om minstationerna här i Oxelösundsområdet.


Klassisk fortlunch, dvs ärtsoppa med pannkaka, serveras därefter kostnadsfritt till deltagarna i fortet.

Du som ännu inte är medlem men vill deltaga kan bli medlem i Föreningen Femörefortet vid mötet genom att betala årsavgiften 200 kronor för 2012.

Lotteri samt försäljning av Femörefortets böcker och souvenirer.

Kom ihåg att ta med pengar!


OBS: Klädsel med tanke på att det är lite kyligt i fortet!

Välkommen!

Styrelsen


 
  Sven Olof Kviman


Faktasida om minstationen vid Ljungholmen i Oxelösund
 
Faktasida om minstationen vid Lilla Runnskär utanför Oxelösund


Copyright Föreningen Femörefortet ©