Länkar

 
Besökstips


Årsmöte 2021 i Föreningen Femörefortet  -  2021-10-31 11:00Föreningen Femörefortets Årsmöte 2021 som var planerat att genomföras 2021-03-14 flyttades pga Corona och genomfördes 2021-10-31.


SN - Södermanlands Nyheter  2021-11-04Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Sedvanlig avslutning med ärtsoppa och pannkakor  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Mikael Lindholm berättar tidigare helt okända och sensationella detaljer om U137-incidenten 1981 i Karlskrona i sitt mycket spännande föredrag  2021-10-31


Boktips: Exakt på 40-årsdagen av händelsen
2021-10-27 släpptes den helt unika boken U137 Vi som höll gränsen - Kustartillerister berättar om sin del av insatsen och sina upplevelser de dramatiska dagarna 1981 då en kärnvapenbestyckad Sovjetisk ubåt står på grund i Karlskrona skärgård - säljs i Femörefortet - även via postorder


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Ordförande Per tackar Gunnar Wolving för ett mycket intressant och spännande föredrag  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Gunnar Wolving visade också några filmer  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Lyssnare  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Gunnar Wolving berättar under temat Kalla krigets Svenska flygspaning - Gunnar som arbetat hela sitt yrkesliv i flygvapnet med flygspaning både som spaningspilot och i andra roller berättar och visar film bl a om de extremt hemliga svenska fotospaningsuppdragen över Sovjetunionen 1958  2021-10-31


Boktips: Det spännande och unika bokpaketet Över gränsen - Med S 29 Tunnan på spaning över Sovjetunionen 1958 består av boken En topphemlig spaningsoperation - Åtta S 29:or på lägsta höjd över Sovjets territorium - Hur var det möjligt? - Vad låg bakom? - och boken På särskilt uppdrag under kalla kriget - Berättelsen om hur 3. S 29-divisionen F 11 hösten 1958 genomförde offensiv flygspaning över Sovjetunionen - säljs i Femörefortet - även via postorder


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Ordförande Per överlämnar boken Femörefortet Bråvikens lås till Jonathan Karlsson  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Jonathan Karlsson som arbetat fyra somrar i Femörefortet tilldelas 2021 års stipendium på 5000 kr ur Lars Hanssons minnesfond  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen FemörefortetJonathan Karlsson tilldelas 2021 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond  2021-10-31Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Jonathan Karlsson tilldelas 2021 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen FemörefortetJonathan Karlsson tilldelas 2021 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond  2021-10-31Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Ordförande Per Rödseth och sekreterare Bo Arvidsson  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Årsmötesförhandlingarna har börjat  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Mötesdeltagarna anländer  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Karin och Anne sköter inpasseringen  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - De trevliga damerna i köket - Marie, Else-Maj, Berit och Lena  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Tydligt budskap  2021-10-31


Årsmöte i Föreningen Femörefortet - Lugnet före stormen innan deltagarna anländer  2021-10-31Inbjudan:
 

Föreningen Femörefortet inbjuder till årsmöte 2021 i Femörefortet söndag 31 oktober kl 11:00

Program:


Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättar major Gunnar Wolving från F11 Museum i Nyköping under temat Kalla krigets Svenska flygspaning. Gunnar Wolving har arbetat hela sitt yrkesliv i flygvapnet med flygspaning, både som spaningspilot och i andra roller. Han kommer bl a att berätta och visa film om de extremt hemliga svenska fotospanings-uppdragen över Sovjetunionen 1958. Bokpaketet Över gränsen (2 böcker) som handlar om dessa spaningsflygningar säljs vid årsmötet.

Den 27 oktober är det 40 år sedan den sovjetiska kärnvapen-bestyckade ubåten U137 gick på grund i Karlskrona. Mikael Lindholm presenterar den unika boken U137 Vi som höll gränsen som släpps den 27 oktober och som säljs vid årsmötet.

Vid mötet sker också utdelning av 2021 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond.


Klassisk militärlunch, dvs ärtsoppa med pannkakor, serveras därefter kostnadsfritt
till deltagarna i fortet.

Du som ännu inte är medlem men vill deltaga är välkommen att bli medlem i Föreningen Femörefortet vid mötet genom att betala årsavgiften 200 kronor för 2021.

Lotteri samt försäljning av Femörefortets böcker och souvenirer. Specialpris på utvalda böcker.

Betala gärna med kort.


OBS: Klädsel med tanke på att det är lite svalt i fortet!

OBS: Vi förutsätter att du som deltagare är fullvaccinerad mot Corona!


Välkommen!

Styrelsen

         
 
                            Gunnar Wolving


Föreningen Femörefortets Årsmöte 2021 som var planerat att genomföras 2021-03-14 är flyttat pga Corona och kommer i stället att genomföras 2021-10-31.

Beslutet att flytta mötet är taget av föreningens styrelse i samråd med föreningens revisorer, trots att föreningens stadgar säger att årsmötet skall genomföras under första kvartalet.

Ett sedvanligt årsmötesutskick utom datum för årsmötet men med dagordning för årsmötet, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, förslag till verksamhetsplan, förslag till budget och medlemsavgift, ev inkomna motioner och valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt medlemsbladet Femöringen skickades ut till medlemmarna under februari.
 

Fram till det flyttade årsmötet fortsätter den nuvarande styrelsen att driva föreningens verksamhet enligt den föreslagna budgeten för 2021.

När datum för det flyttade årsmötet är fastställt kommer kallelse till detta att tillställas föreningens medlemmar senast två veckor före mötet.


Oxelösund 2021-02-16

Styrelsen för Föreningen Femörefortet

Per Rödseth, ordf/museichef
Föreningen Femörefortet
Box 11, 613 21 Oxelösund
070-695 69 02
info@femorefortet.se

www.femorefortet.se

www.facebook.com/femorefortet/
www.instagram.com/femorefortet/ Exempel på Böcker och Souvenirer som säljs vid årsmötet i Femörefortetemörefortet:


Nyhet: Det spännande och unika bokpaketet Över gränsen - Med S 29 Tunnan på spaning över Sovjetunionen 1958 består av boken En topphemlig spaningsoperation - Åtta S 29:or på lägsta höjd över Sovjets territorium - Hur var det möjligt? - Vad låg bakom? - och boken På särskilt uppdrag under kalla kriget - Berättelsen om hur 3. S 29-divisionen F 11 hösten 1958 genomförde offensiv flygspaning över Sovjetunionen - säljs i Femörefortet - även via postorderBoktips: Boken Saab 29 Tunnan - Svenska flygvapnets storhetstid - allt om kalla krigets svenska ikonflygplan Tunnan - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Boktips: Flygvapnets spaningsflyg - Sveriges ögon och öron under kalla kriget - Den ultimata boken om svenskt spaningsflyg med mycket tidigare hemligstämplat material - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Nyhet: Den helt unika boken U137 Vi som höll gränsen - Kustartillerister berättar om sin del av insatsen och sina upplevelser de dramatiska dagarna 1981 då en kärnvapenbestyckad Sovjetisk ubåt står på grund i Karlskrona skärgård - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken U137 och ubåtskrisen - högaktuell nu när det är precis 40 år sedan händelsen - säljs i Femörefortet - även via postorderBoktips: Boken Omöjlig ubåt - Stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetspolitiska läget under 1980-talet - Äntligen en bok som sakligt och detaljerat beskriver och analyserar kränkningarna av svenska vatten under 80-talet och början av 90-talet - Boken är högaktuell nu när kränkningarna av svenska vatten börjat igen - säljs i Femörefortet - även via postorder


Boktips: Sex dygn som skakade Sverige - Jakten på främmande ubåtar och grodmän i Karlskrona 1984 - säljs i Femörefortet - även på postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln
Länk till informationsfilmNyhet: Boken Catalinaaffären - säljs i Femörefortet - även via postorderBoktips: Femörefortet Bråvikens lås - en unik bok om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret med ett stort antal bilder, ritningar och kartor - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns i öppna handelnNyhet: Klassikern Om kriget kommer från 1961 i nytryck - säljs i Femörefortet - även via postorder - finns inte att köpa i öppna handelnNyhet: Boken Flygplatsboken del 2 - Svenska militära och civila flygplatser - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken Sverige under kalla kriget - Myter och legender - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken Mellan Neva och Nordsjön - Förutsättningar för att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken Den bräckliga barriären - Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962 - säljs i Femörefortet - även via postorder - finns inte att köpa i öppna handeln


Nyhet: Boken Svensk oro - Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken Från utanförskap till gemenskap - (ungefär) hundra år av svensk säkerhetspolitik - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken Tre spioner i kallt krig - Valter Krivitskij-Gusti Stridsberg-Kim Philby - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken Plikt, Politik och Praktik - Värnpliktsförsvaret under 100 år - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Pin EN SVENSK TIGER (25 mm) - säljs i Femörefortet - även via postorder - finns ej i öppna handeln


Nyhet: Boken Yom Kippurkriget och Sverige 1973 behandlar bl a den topphemliga svenska underrättelseoperationen riktad mot toppmodern sovjetisk utrustning - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Fotoboken Abandoned Cold War Bunkers med bilder från övergivna försvarsanläggningar från kalla kriget över hela världen - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Saab Safir 75 år 1945-2020 - svenska vingar över världen - ett häfte om Saabs storsäljare Safir - säljs i Femörefortet - även via postorder - finns inte att köpa i öppna handeln


Nyhet: Boken Så skulle det ryska hotet mötas - Kalla kriget 1956 - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns i öppna handeln


Nyhet: Bricka med nostalgiskt mönster från kalla krigets svenska värnpliktsförsvar (27x20 cm) - säljs i Femörefortet - även via postorder


Femörefortets förläggning i berget med plats för 70 soldater och befäl när det begav sig ...


Nyhet: Boken Farväl DDR - Terror, övervakning och vardagsliv i Östtyskland 1945-1989 - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken Sveriges mörka hemligheter - Hemliga platser och bergrum i Försvarets tjänst av Melker Becker - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns i öppna handeln


Nyhet: Boken Hemligstämplat - Svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt - Alla de svenska hemligheterna från det kalla kriget. Boken bygger på tidigare hemligstämplade dokument och mycket berättas för första gången. Vad var det egentligen som hände under det kalla kriget och åren därefter? Vad gjorde landets politiska ledning, öppet och i hemlighet? - säljs i Femörefortet - även via postorder


Nyhet: Boken Om underrättelsetjänstens vägval – Författaren Jan-Olof Grahn är en nestor inom svensk underrättelsetjänst och har bland annat varit chef för FRA:s militärt inriktade verksamhet - säljs i Femörefortet - även via postorderÅter i lager: Boken Den stora armén - presenterar i detalj hur kalla krigets svenska armé var organiserad, hur den var utrustad och beväpnad och hur den skulle ha fungerat i krig - författare är överste Bo Hugemark - säljs i Femörefortet - även via postorder


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©