Besökstips


Boken Femörefortet Bråvikens lås

Boken Femörefortet Bråvikens lås är en helt unik bok om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret. Boken innehåller ett mycket stort antal bilder, ritningar
och kartor.

         
Lars Dahlbom, författare till boken
Femörefortet Bråvikens lås

Boken Femörefortet Bråvikens lås säljs i Femörefortets museibutik och kostar 260 kr. Föreningen Femörefortets medlemmar har rabatt på boken.

 

Boken kan också köpas via postorder, varvid kostnad för postens porto och pack tillkommer med 80 kr. Vid postorderköp sätt in 340 kr på vårt Swishkonto 123 350 52 78 eller bankgiro 5686-3582, så skickar vi när pengarna kommit. Kom ihåg att ange namn och postadress samt boktitel vid betalning.

Boken säljs också på Oxelösunds Bibliotek/Turistbyrå vid Järntorget i Oxelösund.

Välkommen!
 Ända sedan museet Femörefortet i Oxelösund öppnades 2003 har våra besökare frågat efter en bok om Femörefortet och kustförsvaret. Nu har den boken äntligen kommit!

För några år sedan läste jag Lars Dahlboms nyutkomna bok Kullabygden i krigshotets skugga. Strax därefter träffade jag honom av en ren tillfällighet i Höganäs. Jag passade då på att fråga om han var intresserad av att hjälpa oss att göra några tredimensionella ritningar och illustrationer av Femörefortet, men hade ingen som helst tanke på en hel bok. Lars kom så till Oxelösund och började mäta och dokumentera fortet, och så småningom presenterade han idén om en bok.

Den bok du nu har framför dig dokumenterar inte bara Femörefortet och dess historia, utan egentligen hela det svenska kustförsvaret. Ett kustförsvar som för övrigt avvecklades i sin helhet vid millennieskiftet och där Femörefortet idag utgör ett av de få bevarade exemplen på en kustartillerianläggning. Läs och njut av detta fantastiska tidsdokument!

 

Oxelösund februari 2016

 

Per Rödseth, ordf/museichef
Föreningen Femörefortet

PS: Har du ännu inte besökt Femörefortet, gör det när du läst boken! DS
 
Leverans av en nytryckt upplaga av b
oken Femörefortet Bråvikens lås till Femörefortet  2017-11-09


Boken Femörefortet Bråvikens lås säljs också på Oxelösunds Bibliotek/Turistbyrå vid Järntorget i Oxelösund  2016-03-21


Artikel i SN - Södermanlands Nyheter om nya boken om Femörefortet  2016-03-14


Årsmöte 2016 i Femörefortet - Författaren Lars Dahlbom presenterar sin nya bok Femörefortet Bråvikens lås  2016-03-13


Årsmöte 2016 i Femörefortet - Författaren Lars Dahlbom (th) överlämnar ett ex av sin nya bok Femörefortet Bråvikens lås till Per Rödseth  2016-03-13
 
Lars Dahlboms bok Kullabygden i krigshotets skugga skildrar försvaret av NV Skåne från andra världskriget genom kalla kriget till nutid och redovisar många hittills hemligstämplade planer, dokument, berättelser och bilder.

Kullabygden i krigshotets skugga säljs i Femörefortet, även via postorder.Soluppgång vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-03-11, bilder tagna av Lars Dahlbom


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©