Besökstips


Femörefortet 50 år - 1966-2016Femörebatteriets historia
 
I samband med den första krigsförbandsövningen med Femörebatteriet (Batteri OD) i september 1966 blev batteriet operativt och ingick därefter i krigsorganisationen fram till 1998 när Kustartilleriet avvecklades


Björn Carle som nybliven ”envinklig” kadett redo för EC-befattningen på Batteri OD hösten 1966


Björn Carle som blev den siste batterichefen i Femörebatteriet var krigsplacerad i batteriet från 1966 till 1998 vid förbandets avveckling - här på en bild från 50-årsjubileet  2016-05-21


Blommorna från jubileumsdagarna 21-22 maj blommar fortfarande!  2016-10-09


Blommorna från jubileumsdagarna 21-22 maj!  2016-09-16
 Program jubileumsdagarna Lördag 2016-05-21 och Söndag 2016-05-22
 

10:00-10:30 Speciell guidad visning utomhus bland kanoner mm, ingen entré
11:00-12:00 Ordinarie guidad visning av Femörefortet, jubileumsentré vuxen 50 kr, ungdom 8-15 år 30 kr, barn under 8 år gratis i vuxens sällskap
12:00-13:00 Ordinarie guidad visning av Femörefortet, jubileumsentré vuxen 50 kr, ungdom 8-15 år 30 kr, barn under 8 år gratis i vuxens sällskap
13:00 Jubileumsceremoni med VIP-gäster, endast lördag 21 maj
13:30-14:30 Ordinarie guidad visning av Femörefortet, jubileumsentré vuxen 50 kr, ungdom 8-15 år 30 kr, barn under 8 år gratis i vuxens sällskap
14:30-15:30 Ordinarie guidad visning av Femörefortet, jubileumsentré vuxen 50 kr, ungdom 8-15 år 30 kr, barn under 8 år gratis i vuxens sällskap
15:30-16:00 Speciell guidad visning utomhus bland kanoner mm, ingen entré
   
10:00-16:00 Femörefortets museibutik och kafé är öppen
   
10:00-16:00 Hemvärnet visar upp sig och sin verksamhet
   
10:00-16:00 Femörefortets militärbil visas


Välkommen!
Saxat ur SN - Södermanlands Nyheter angående Femörefortets 50-årsjubileum  2016-05-25


Femörefortets 50-årsjubileum - Speciell utevisning vid det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörefortet  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Speciell utevisning i solen vid Femörefortets 2:a pjäs  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - En bokad 1,5-timmesvisning av Femörefortet startar kl 14  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Femörefortets parkering  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Grabbar och bilar!  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Väntan på att ordinarie 12-visningen skall starta  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Glada miner i Femörefortets reklambil Pvpjtgb 1111/A  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Väntan på att ordinarie 11-visningen skall starta  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - En bokad visningsgrupp i Femörefortets matsal  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Den speciella utevisningen gick i regn så klart!  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Specialvisning av det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörefortet  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Speciell utevisning vid Femörefortets Mätstationstorn  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Anne och Karin förbereder i Femörefortets museibutik  2016-05-22


Femörefortets 50-årsjubileum - Anne kompletterar i blomlådorna  2016-05-22 09:10


Femörefortets 50-årsjubileum - Bo och Karin serverar ärtsoppa och pannkakor  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Eftersnack i Femörefortets matsal  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Sven Zetterström var kommunalråd i Oxelösund när Femörefortet planerades och byggdes  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Militärlunch med ärtsoppa och pannkakor i Femörefortets matsal för VIP-gästerna  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Femörefortets ordförande Per tar emot gratulationsblommor från SSAB i Oxelösund  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Jubileumsceremonin pågår  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Björn Carle var krigsplacerad i Femörebatteriet 1966-1998 dvs under hela tiden batteriet ingick i krigsorganisationen och blev den siste batterichefen  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Björn Carle berättar om alla sina år i Femörebatteriets krigsorganisation  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Salut för Femörefortets 50 år!  2016-05-21


Film från saluten:  https://youtu.be/T0pm5o-eLRc  2016-05-21


Film från saluten: 
https://youtu.be/wXqbdMUsl4I  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Hasse tänder  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Föreningen Femörefortets ordförande Per Rödseth (th)  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Föreningen Femörefortets ordförande Per Rödseth inleder  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Föreningen Femörefortets ordförande Per Rödseth inleder jubileumsceremonin  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Hemvärnet från Nyköping medverkar  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Försnack pågår  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Samling för jubileumsceremonin  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Björn Carle, Lars-Christer Lundgren, B-O Träff och Folke Nyblom - Fyra kustartilleriofficerare som alla varit krigsplacerade i Oxelösund  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Hasse Herngren med salutkanonen  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Tom Linder, Gunnar Lewin och Roger Lindwall i solen utanför Femörefortet  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Glatt samspråk i Femörefortets kafé  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Glada herrar  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - En grupp MC-åkare samlas för visning av Femörefortet  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Två glada - En stf batterichef och en batterichef  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Dags för dagens första ordinarie visning av Femörefortet  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Björn Carle är den siste batterichefen i Femörebatteriet  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Specialvisning av det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörefortet  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Specialvisning av Femörefortets 3:e pjäs  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Specialvisning av de delar av Femörefortet som normalt inte visas  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Besökare från Norrköping vid Femörefortets 1:a pjäs  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Berit, Hasse och Marika i Femörefortets kök  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Hemvärnets nya standardfordon är Personbil 8 Mercedes Sprinter  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Hemvärnets nya standardfordon är Personbil 8 Mercedes Sprinter  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Femörefortets Daniel, Hasse och Roland  2016-05-21


Femörefortets 50-årsjubileum - Anne och Karin i Femörefortets reception/museibutik  2016-05-21


Artikel i SN - Södermanlands Nyheter om Femörefortets 50-årsjubileum  2016-05-19


Gula blommor i blomlådorna utanför Femörefortet inför jubileumsdagarna  2016-05-19


Sett på sta´n i Oxelösund  2016-05-18Nyhet: Så har den efterlängtade boken om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret äntligen kommit! - Boken heter Femörefortet Bråvikens lås och presenteras av författaren Lars Dahlbom på Föreningen Femörefortets årsmöte 2016-03-13 - säljs i Femörefortet - även via postorder - Boken säljs också på Oxelösunds bibliotek  2016-02-26


Nyhet: Så har den efterlängtade boken om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret äntligen kommit! - Boken heter Femörefortet Bråvikens lås och presenteras av författaren Lars Dahlbom på Föreningen Femörefortets årsmöte 2016-03-13 - säljs i Femörefortet - även via postorder - Boken säljs också på Oxelösunds bibliotek  2016-02-26


Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 12 innehåller bl a artiklarna Femörefortet 50 år, Femörebatteriets historia, Sista skotten med Femörebatteriet, Personalen i Femörefortet, Bilder från oljebergrummet i Oxelösunds Hamn, Ubåtsincidenter vid Gotland och Oxelösund, Föredraget som blev en hel bok och Boktips från Femörefortet  2016-01-14


En helsidesartikel om Femörefortet i Svenska Dagbladet  2016-01-10
Länk: http://www.svd.se/hemliga-jattefortet-skulle-sta-emot-karnvapenattack
 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©